Jacintha Ellers

De realiteit van nature-based solutions

Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA)
17-JAN-2024 - Professor Jacintha Ellers, een vooraanstaand spreker op het Dutch Caribbean nature-based solutions Symposium, besprak het evoluerende natuurbehoudsperspectief en de dringende behoefte aan ecocentrische strategieën tijdens klimaatuitdagingen. Ze benadrukte de voortdurende investeringen en schetste pijlers voor succes: op feiten gebaseerde kennis, gemeenschapsgerichtheid en robuuste monitoring.

Professor Jacintha Ellers, een vooraanstaand spreker op het Nature-Based Solutions for Ecosystem Restoration Symposium, deelde waardevolle inzichten tijdens haar afsluitende keynote speech. Als hoogleraar Evolutionaire Ecologie, hoofd van de afdeling Ecologische Wetenschappen en directeur van het Amsterdam Institute for Life and Environment, richtte ze haar lezing op de lessen die zijn getrokken uit het symposium en de toekomstige implementatie van nature-based solutions (NBS) op de eilanden in Caribisch Nederland.

Evolutie van het natuurbeschermingsperspectief

De algemene kijk op natuurbescherming is in de loop van de tijd verschoven. In de 20e eeuw was de meest populaire overtuiging in de instandhoudingsstrategie om beschermde gebieden volledig af te sluiten voor menselijke activiteiten. Aan het begin van de 21e eeuw vond er echter een verschuiving plaats, waarbij de waardevolle diensten van de natuur voor de mens werden erkend. Dit is opnieuw verschoven naar de huidige nadruk op de verbinding tussen mens en natuur, waarbij nature-based solutions worden gepromoot als een manier om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken en tegelijkertijd terug te investeren in de natuur.

Belang van NBS in het Caribisch gebied

De Caribische eilanden staan voor grote uitdagingen vanwege hun grote afhankelijkheid van natuurlijke hulpbronnen voor economische groei, waaronder inkomsten uit toerisme. Bovendien zijn de eilanden bijzonder kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. nature-based solutions spelen een cruciale rol bij het beschermen van deze eilanden tegen de gevolgen van klimaatverandering door ecosystemen te herstellen. Een voorbeeld dat werd uitgelicht was de aanleg van het Bubali wetland op Aruba, dat niet alleen afvalwater zuivert, maar ook als een bloeiend vogelreservaat dient. Dit laat de dubbele voordelen van dergelijke oplossingen zien.

Jacintha Ellers op het Dutch Caribbean Nature-Based Solutions Symposium

Magische oplossingen

Hoewel de natuur een krachtig instrument is om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, kan het geen onbeperkte milieuschade compenseren. nature-based solutions zijn geen magische oplossing, ze werken het beste wanneer ze worden geïmplementeerd naast duurzame keuzes die rekening houden met de draagkracht van de eilanden. Bovendien benadrukte Ellers dat deze oplossingen niet gratis zijn en voortdurende investeringen vereisen voor succes op de lange termijn.

Sleutel tot succes

Om het succes van nature-based solutions in het Caribisch gebied te garanderen, schetste Ellers drie belangrijke punten:

  • Op feiten gebaseerde kennisgeneratie: Gebruik bestaande kennis, ervaring en gegevens van lopende projecten om toekomstige initiatieven te informeren. Zet een open access, wetenschappelijke kennisbank op om best practices te delen.
  • Prioriteit geven aan gemeenschapswaarden: Betrek lokale gemeenschappen en stem projectdoelen af op hun waarden. Erken dat verschillende leden van de gemeenschap verschillende prioriteit kunnen geven aan voordelen, wat het belang van betrokkenheid van de gemeenschap benadrukt.
  • Robuuste monitoring en evaluatie: Implementeer uitgebreide monitoring- en evaluatieprogramma's om de effectiviteit van interventies te meten. Ontwikkel een dashboard om de impact van het project op biodiversiteit, economisch gebruik, menselijke gezondheid en andere maatschappelijke uitdagingen te volgen.

Succesvolle toekomst

Ellers sloot af met een pleidooi voor een verschuiving in het perspectief op de natuur en sprak haar optimisme uit over het potentieel voor kleine eilanden om leiders te worden in nature-based solutions. Ze benadrukte de urgentie om nu te beginnen en presenteerde een aanpak die bestaat uit het versterken van bestaande projecten, het toepassen van een onderzoeksomgeving voor samenwerking met belanghebbenden en het stellen van haalbare doelen door middel van een door de gemeenschap ondersteund raamwerk met meerdere perspectieven.

Bekijk hieronder de volledige video van de presentatie van Jacintha Ellers of bekijk de video op Youtube:

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.
De presentatie van Jacintha Ellers tijdens het Symposium Nature-Based Solutions for Ecosystem Conservation and Restoration in the Dutch Caribbean (Bron: DCNA)

Dit artikel is de laatste in een serie over het NBS Symposium. Bekijk hieronder de Zoom-opname van het volledige symposium of bekijk de opname op Youtube:

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.
Symposium Nature-Based Solutions for Ecosystem Conservation and Restoration in the Dutch Caribbean (Bron: DCNA)

DCNA

DCNA betuigt haar dankbaarheid aan de sponsoren; Milton Harms Fonds in samenwerking met Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied, Aruba Tourism Authority, VNO Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Grant Thornton, Nationale Postcode Loterij en Pelican Adventure voor hun bijdrage aan het symposium en het ondersteunen van een omgeving van samenwerking en vooruitgang, als voorbeeld van de kracht van partnerschap bij het stimuleren van positieve ecologische verandering.

Kom meer te weten over de DCNA door de DCNA te volgen op sociale media via Facebook (Dutch Caribbean Nature Alliance), Instagram (DCNAnature), LinkedIn (Dutch Caribbean Nature Alliance), en bezoek de website.

Tekst en beeld: Dutch Caribbean Nature Alliance (leadfoto: Jacintha Ellers)