Natuurorganisaties kleuren publieke tribune groen bij debat over natuur en stikstof

Vogelbescherming Nederland
18-APR-2024 - Verschillende natuurorganisaties zijn vandaag aanwezig bij het Commissiedebat Stikstof, Nationaal Programma Landelijk gebied (NPLG) en Natuur in de Tweede Kamer. Van boswachters tot ecologen: collectief gekleed in het groen vragen zij aandacht voor de alarmerende staat van de natuur en de noodzaak van snelle actie. "De natuur staat onder zware druk, er zijn nu keuzes nodig."

Door vandaag in het groen aanwezig te zijn, willen de organisaties, waaronder Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, Wereld Natuur Fonds, LandschappenNL en Vogelbescherming Nederland, een signaal afgeven: de natuur heeft oplossingen nodig. Nergens in Europa gaat het zo slecht met natuur als in Nederland. "Zo is in ruim zestig jaar tijd de populatie boerenlandvogels, zoals de grutto en de veldleeuwerik, met gemiddeld zeventig procent afgenomen", aldus Karsten Schipperheijn, directeur van Vogelbescherming Nederland. Dagvlinders, waaronder de argusvlinder, zijn in de afgelopen dertig jaar in aantal afgenomen met vijftig procent.

Natuurorganisaties, collectief gekleed in het groen, vragen in de Tweede Kamer aandacht voor de alarmerende staat van de natuur. In het midden demissionair minister voor Natuur en Stikstof Van der Wal

Gezonde leefomgeving

Joep Crombag, ecoloog bij Natuurmonumenten: "Natuur is de basis van ons bestaan en belangrijk voor iedereen, van links tot rechts. Om natuur te herstellen hebben we minder stikstof, schoner water en met elkaar verbonden natuurgebieden nodig. Dat zorgt voor een gezonde leefomgeving. Daarbij brengt een gezonde bodem ook voedselzekerheid en perspectief voor de boer op de lange termijn. Het is tijd om het tij te keren."

De tribune kleurt groen

Effectief beleid

Directeur Marjolein Demmers van Natuur & Milieu: "Om ernstigere effecten van stikstof tegen te gaan, kan de natuur niet langer wachten. In dit debat kunnen belangrijke stappen worden gezet voor effectief beleid dat boeren en ondernemers kan helpen te vergroenen." De organisaties vinden dat er vaart gemaakt moet worden met de uitvoering van de plannen die onder meer in het NPLG gemaakt zijn. De Tweede Kamer is nu aan zet om te laten zien wat zij gaat doen om onze leefomgeving te verbeteren.

Tekst: NatuurmonumentenNatuur & MilieuWereld Natuur FondsLandschappenNL; Vogelbescherming Nederland
Foto's: Dirk Hol; Vogelbescherming Nederland