Draaihals lead

Nu te zien: de draaihals

Vogelbescherming Nederland
8-MEI-2024 - Qua verenkleed behoort de draaihals tot de categorie van bijvoorbeeld de houtsnip: het lijkt écht op boomschors! Hij is dan ook enorm goed gecamoufleerd, zowel zittend op een tak als wanneer hij voedsel zoekt op de grond. Hier zitten ze vaak, want draaihalzen zijn mierenspecialisten. Met hun lange, kleverige spechtentong likken ze eigenlijk de mieren op. Want een specht, dat is de draaihals.

De draaihals is een zeldzame broedvogel in Nederland, die je vooral in Drenthe en op de Veluwe kunt vinden. Deze vogels leven op droge heide met schraal grasland en in bosranden met veel dode bomen, zoals berken. Zo’n vijftien jaar geleden gaf niemand nog een cent voor de draaihals, zo weinig waren er nog over, hooguit tien tot vijftien broedparen. Maar sindsdien stijgen geheel onverwacht de aantallen weer, tot zo’n 130 paar in 2022, zo bleek uit onderzoek van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Waarom is niet helemaal duidelijk. Vermoedelijk speelt de klimaatverandering, met warmere voorjaren en zomers een rol. Dit is namelijk gunstig voor mieren.

Terug uit Afrika

Als je zelf een draaihals wilt zien in Nederland, dan is het nú de tijd. Want nu zijn niet alleen onze broedvogels terug uit Afrika, in april en mei doen ook Scandinavische draaihalzen op doortrek ons land aan en kunnen ze overal worden gezien. Het blijven zeldzame vogels, maar op heide en in de duinen, maar ook op een gazon of tegelpaadje maak je een kans. Let op, de draaihals is maar net iets groter dan een mus, je kijkt er zo over heen. De draaihals wordt meestal opgemerkt als hij vlak voor je opvliegt en even op een tak gaat zitten. Vaak gaat hij daarna weer op de grond foerageren, op mieren.

Roep lijkt op die van boomvalk

Aan het geluid heb je niet veel om een trekker te vinden, maar broedvogels roepen heel kenmerkend én verdragend 'kjè-kjè-kjè-kjè-kjè' of een variatie hierop. Het is een beetje roofvogel-achtig en lijkt op het roepen van een boomvalk.

Draaihals

Draaihals?

Waar komt de naam draaihals vandaan? Als de vogel zich bedreigd voelt, bijvoorbeeld als je een nestkast zou openen waarin hij broedt, dan draait hij zijn nek rond alsof hij een slang is. Mogelijk om de bedreiger te imponeren.

Meer informatie

  • Meer weten over de draaihals? Kijk dan in onze vogelgids.

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto’s: Koos Dansen