Een strandplevier loopt op het strand van Ameland naar zijn nest om te gaan broeden. De foto is in het kader van nestonderzoek en op een zorgvuldige manier gemaakt. Foto: Johan Krol

Ook broedvogels houden van de Wadden

Vogelbescherming Nederland
25-MEI-2024 - Vogels die op het strand broeden, met name kwetsbare vogels als de dwergstern en bontbek- en strandplevier, hebben het moeilijk. Nu de zon zich weer vaker laat zien, ligt verstoring op de loer. Bijvoorbeeld op het strand door recreanten en loslopende honden. Vogels die het van rust en open vlakten moeten hebben, komen daardoor in steeds grotere problemen.

Samen kunnen we zorgen dat er op de stranden weer rust en ruimte komt voor kwetsbare broedvogels, zoals de strandplevier. Voorlichting is daarbij belangrijk. Zo is er een voorlichtingsfilmpje dat je makkelijk kunt delen op social media.

Met de hond op het strand

Rust voor vogels

Menselijke verstoring heeft impact. Bijvoorbeeld op onze trekvogels die het Waddengebied bezoeken als belangrijk rust- en voedselgebied. De vogels verliezen veel energie door het onnodig opvliegen en dat vermindert hun overlevingskansen. Dit heeft op lange termijn ernstige gevolgen voor het hele ecosysteem. Gelukkig kan iedereen bijdragen aan rust voor vogels: houd afstand, blijf op de paden en houd je hond aan de lijn. Een bezoek aan een natuurgebied in de planning? Bekijk dan onze tips om verstoring te voorkomen.

Broedseizoen op Texel

Naast het volgen van deze tips zijn er meer manieren om in actie te komen voor de vogels. Een goed voorbeeld zijn de handhavers en vrijwilligers van vier vogelwachtersposten die tijdens het pinksterweekend zorgden voor bewustwording, voorlichting en waar nodig ook handhaving. Zij maakten tijdens dit drukke, zonnige weekend toeristen en bewoners op Texel in groten getale bewust van de broedende vogels. Ook op de andere Waddeneilanden gingen terreinbeheerders hiervoor de stranden op. Het broedseizoen is de tijd waarin sommige vogels het strand als kraamkamer gebruiken. Dat maakt deze vogels, hun eieren én kuikens kwetsbaar. Je ziet ze immers makkelijk over het hoofd, daar in een kuiltje in het zand en gruis.

Eieren gezien

Hartverwarmend

Honderden gesprekken zijn in het pinksterweekend gevoerd met strandbezoekers. Met veel positieve reacties tot gevolg, die duidelijk maakten dat veel strandbezoekers zich niet bewust zijn dat er vogels op het strand broeden. Zo is het aanlijnen van de hond op veel stranden van Texel niet verplicht, maar in het broedseizoen is dit wel het advies. Veel honden zaten al aan de lijn en loslopende honden gingen na het gesprek aan de lijn. Er is dus vaak geen sprake van onwil, maar van onwetendheid. Na het gesprek toonden velen zich bereid om de boodschap door te geven. Hartverwarmend was de Duitse toerist die Texel regelmatig bezoekt en spontaan aanbood om tijdens zijn verblijf op het eiland andere Duitse toeristen voor te lichten.

Een unieke samenwerking

Om nog meer mensen te bereiken staan dit broedseizoen voor het eerst uniforme borden op alle Waddeneilanden op de stranden en bij afgezette gebieden waar vogels broeden. De borden zijn een project van Wij&Wadvogels, het programma dat Vogelbescherming Nederland coördineert namens terreinbeheerders en overheden in de Waddenprovincies. Een unieke samenwerking, van Texel tot en met Schiermonnikoog.

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Beeld: Johan Krol (leadfoto: strandplevier); Vogelbescherming Nederland