Maatschappelijke relevantie

NL, Drenthe, Midden-Drenthe, Bruntinge 3,  tulpenvelden, tulip fields Tulpenvelden (Bron: Saxifraga-Hans Dekker)

Het moment waarop jaarlijks terugkerende verschijnselen in de natuur zich voordoen heeft op allerlei manieren invloed op onze samenleving. Er zijn diverse planten en dieren die in een bepaalde levensstadium overlast, gezondheidsklachten of zelfs fatale gevolgen kunnen hebben. De landbouw, visserij en bosbouw heeft op uitgebreide schaal te maken met wanneer en waar planten en dieren in een bepaalde levensfase zitten. Niet alleen van de voedselgewassen en de beesten die we houden of vangen maar ook van de ziekten en plagen die de productiviteit beinvloeden. Tenslotte speelt de fenologie een rol in onze recreatie- en vakantieactiviteiten.

Hieronder staan een aantal maatschappelijk relevante onderwerpen toegelicht.