Ringslang

Natrix natrix. Ringslang Ringslang (Bron: Edo van Uchelen, Saxifraga)

Natrix natrix

Fenologie: Volwassen Ringslangen die ontwaakt zijn uit hun winterslaap kunnen rond de 2e week van maart gezien worden. In erg zachte winters kunnen ze al eerder verschijnen.
Beschrijving: Ringslangen danken hun naam aan 2 lichte, halvemaanvormige vlekken achter de kop, die in de nek aansluiten zodat ze een soort "ring" vormen om de hals. De Ringslang is het grootste Nederlandse reptiel. Mannelijke Ringslangen kunnen 90 cm worden, vrouwelijke 120 cm. Ze eten kleine insecten, vissen en amfibieën.
Habitat: Ringslangen worden aangetroffen in de nabijheid van water. Ze foerageren in moerasgebieden, natte graslanden en broekbossen. Bij deze plaatsen moeten ook voldoende schuilplaatsen zijn en plaatsen om te zonnen. Hun eieren leggen Ringslangen in zogenaamde broedhopen. Dit zijn hopen rottend plantaardig materiaal waarin de eieren worden uitgebroed door de warmte die bij de rotting vrijkomt.

Voor de Natuurkalender nemen we waar:

  • Eerste individu

Waarnemingen voor deze soort