Kamsalamander vrouwtje. Foto: Arnold van Rijsewijk

Kamsalamander reageert goed op aanleg poelen

Stichting RAVON
30-JUL-2008 - De afgelopen vier jaar zijn in Nederland veertien leefgebieden van zeldzame kikkers, padden en salamanders verbeterd dankzij een omvangrijk herstelproject genaamd Life Ambition. Een met Europees geld gefinancierd project waaraan, naast Stichting RAVON, ook organisaties uit landen als Duitsland, Engeland en Estland mee doen.

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON op woensdag 30 juli 2008

De afgelopen vier jaar zijn in Nederland veertien leefgebieden van zeldzame kikkers, padden en salamanders verbeterd dankzij een omvangrijk herstelproject genaamd Life Ambition. Een met Europees geld gefinancierd project waaraan, naast Stichting RAVON, ook organisaties uit landen als Duitsland, Engeland en Estland mee doen.

Kamsalamander vrouwtje
Kamsalamander mannetje
 
In alle gebieden werden extra poelen aangelegd en bestaande, vaak overgroeide, poelen opgeknapt. De maatregelen zijn gericht op onze vijf meest zeldzame soorten amfibieën: geelbuikvuurpad, vroedmeesterpad, knoflookpad, kamsalamander en boomkikker.

Een jaar na aanleg zijn alle wateren onderzocht om te zien of de verschillende amfibieën inmiddels al gebruik maken van de nieuwe wateren. Met name de kamsalamander blijkt goed te reageren op de aanleg van nieuwe poelen. Gewoonlijk bereikt deze soort een nieuw aangelegd water pas na zo’n drie jaar, maar in een aantal gebieden blijkt de kamsalamander al na een jaar de nieuw aangelegde wateren gekoloniseerd te hebben. In één van de onderzoeksgebieden, het Drents-Friese wold, blijkt veertig procent van de nieuw aangelegde poelen al door de kamsalamander gevonden te zijn! Ook de boomkikker heeft inmiddels positief gereageerd op de aanleg en het herstel van wateren. In het Ageler- en Voltherbroek, een natuurgebied in Twente, heeft hij binnen een jaar een nieuw aangelegd water gevonden.

We zitten nu in het laatste jaar van het project. In sommige leefgebieden zijn dus duidelijk al goede resultaten geboekt. In andere gebieden hebben de padden, kikkers en salamanders wat meer tijd nodig om op de maatregelen te reageren.

Met de resultaten voor de kamsalamander zijn alle projectpartners in elk geval erg blij. In de vorige eeuw ging het met deze salamander nog hard bergafwaarts. De soort was meer dan 35 procent achteruitgegaan. Gelukkig lijkt in deze eeuw, met herstelprojecten zoals Life Ambition, het tij te keren.

Tekst: Jöran Janse, Stichting RAVON
Foto's: Arnold van Rijsewijk