Volwassen zeearend. Foto: Vincent Wigbels, Staatsbosbeheer. GFDL-licentie

Drie (Nee, vier!) op een rij

Sovon Vogelonderzoek Nederland
22-JUL-2008 - Nu al drie jaar achter elkaar broeden er in ons land zeearenden. Imposante vogels met een spanwijdte van twee tot tweeëneenhalve meter. Experts zijn verrast. Ondertussen zijn al vier jongen groot gebracht.
Bericht uitgegeven door SOVON op dinsdag 22 juli 2008

Nu al drie jaar achter elkaar broeden er in ons land zeearenden. Imposante vogels met een vleugelspanwijdte van twee tot tweeëneenhalve meter. Experts zijn verrast. Ondertussen zijn al vier jongen groot gebracht.

Het was in 2006 groot nieuws. Voor het eerst broedden er in ons land zeearenden. En wel in de Oostvaardersplassen. Wat de experts eigenlijk niet (zo snel) hadden verwacht gebeurde. Wellicht een handje geholpen door de klimaatverandering bracht een paartje zeearenden in het grootste moerasgebied van ons land een jong groot. Het haalde alle media.

In 2007 ging het zelfde paar weer op het zelfde nest tot broeden over. Ook nu werd er een jong groot gebacht. Het mooie was dat men via een webcam bij het nest de groeistuipen van het jong kon volgen. Men hield nog even zijn hart vast toen er een paar dagen nadat het jong geboren was, ineens een ooievaar op de nestrand stond, maar wonder boven wonder ging het goed.

Ook in 2008 was het paartje zeearenden weer genegen tot broeden, maar deze keer niet voor de ogen van duizenden pottenkijkers. Ze maakten een nieuw nest elders in het gebied. En met dubbel succes. Begin juli vlogen maar liefst twee jongen, een mannetje en een vrouwtje, uit.

Het jong van vorig jaar hangt ook nog in het gebied rond, het oudste jong van 2006 is verdwenen. Het wachten is op meer broedgevallen in ons land.

Tekst: Harvey van Diek, SOVON Vogelonderzoek
Foto: Vincent Wigbels, Staatsbosbeheer, GFDL-licentie