Tekenbeet

Elk jaar 300.000 tekenbeten in stedelijk gebied

RIVM, Wageningen University
2-APR-2017 - Eén op de 5 tekenbeten vindt plaats in stedelijk gebied. De meeste tekenbeten vinden plaats in het buitengebied, maar ook binnen stedelijk gebied worden dus veel mensen gebeten. Dat blijkt uit een onderzoek naar tekenbeetmeldingen op Tekenradar.nl. Nu het tekenbeetseizoen is begonnen is het belangrijk om te controleren op tekenbeten na een bezoek aan het groen, ook binnen het stedelijk gebied.

Tekenbeten in stedelijk gebied

Ruim 1 op de 5 tekenbeten wordt opgelopen binnen stedelijk gebied (gemeenten waar de adressendichtheid hoog is). Vooral in stadsparken of bossen (ongeveer de helft) en de eigen tuin (ongeveer 1 op de 3 tekenbeten) worden mensen gebeten door teken. Dat blijkt uit onderzoek naar de tekenbeetmeldingen op www.tekenradar.nl sinds 2012. Hiermee is voor het eerst in kaart gebracht welk deel van alle tekenbeten binnen stedelijk gebied plaatsvinden.

Screenshot Tekenradar.nl op 1 april 2017 met weergave meldingen tekenbeten (groene bolletjes) en ziekte van Lyme gevallen (rode en blauwe bolletjes) die in de periode 25 maart tot en met 1 april 2017 zijn doorgegeven

Ziekte van Lyme in stedelijk gebied

Een zich uitbreidende rode ring of rode vlek is een teken van de ziekte van LymeIn stedelijk gebied dragen teken minder vaak de bacterie bij zich die de ziekte van Lyme kan veroorzaken. In het buitengebied draagt ongeveer 1 op de 5 teken deze bacterie bij zich, in stedelijk gebied is dat 1 op de 6 à 7 teken. Niet iedereen krijgt de ziekte van Lyme na een beet met een besmette teek. Toch krijgen jaarlijks naar schatting ongeveer 4.000 mensen de ziekte van Lyme door een tekenbeet binnen het stedelijk gebied.

Controleren extra belangrijk!

Elk jaar krijgen mensen in Nederland ongeveer 1,3 miljoen tekenbeten. Het is belangrijk om te controleren op tekenbeten nadat je in het ‘groen’ bent geweest, zowel binnen als buiten stedelijk gebied. Bijvoorbeeld na bezoek aan het park, de speeltuin of na verblijf in de tuin. En natuurlijk ook na een wandeling door het bos of de duinen. Verwijder een teek zo snel mogelijk. Hoe langer de teek in de huid zit, hoe groter de kans dat de teek ziekteverwekkers overdraagt.

Onderzoek via Tekenradar.nl

De website Tekenradar.nl toont elke dag de verwachte tekenactiviteit per regio. Nu de temperatuur stijgt, neemt ook het aantal meldingen van tekenbeten toe. Naar verwachting zal dat de komende tijd doorzetten. Via Tekenradar.nl kunnen mensen ook meedoen aan verschillende onderzoeken. Mensen kunnen zich opgeven als ze door een teek zijn gebeten of de eerste signalen van de ziekte van Lyme hebben. Dit jaar start een onderzoek naar de kenmerken van tuinen waarin tekenbeten gemeld zijn. Het gaat om tuinen zowel binnen als buiten het stedelijk gebied.

Tekenactiviteitverwachting voor 2 april

Meer informatie

Meer informatie over tekenbeten kunt u vinden op de website van het RIVM en op Tekenradar.nl. Op de RIVM-website vindt u ook de link naar de app Tekenbeet. Op deze websites en in de app kunt u zien hoe een teek eruit ziet en hoe u een teek kunt verwijderen als hij zich in de huid heeft vastgebeten. Daarnaast kunt u verschillende voorbeelden zien van de typerende huiduitslag na een tekenbeet die een eerste signaal van de ziekte van Lyme is.

De website Tekenradar.nl is een samenwerking tussen het RIVM en Wageningen University. Het onderzoek naar mensen met de ziekte van Lyme via Tekenradar.nl is een samenwerking van het RIVM met het AMC, Radboudumc en Gelre ziekenhuizen Apeldoorn.

Van 3 tot en met 7 april is het de Week van de teek waarin een grote groep landelijk samenwerkende organisaties aandacht vragen voor de tekenproblematiek.

Tekst: RIVM en Wageningen University
Foto's: Fedor Gassner (leadfoto: tekenbeet); Tekenradar.nl; RIVM