Groene stad

Kennis Natuurlijk! Vraagbaak voor groene kennisvragen uit de maatschappij

Naturalis Biodiversity Center
2-JUL-2022 - In Kennis Natuurlijk! beantwoorden jonge onderzoekers kennisvragen van opdrachtgevers uit de maatschappij. Het gaat om vragen over gezond, natuurinclusief of klimaatbestendig leven, wonen en werken. Van waterschappen, provincies, woningbouw tot commerciële bedrijven: iedereen met prangende, groene vraagstukken kan vanaf nu aankloppen bij het online platform.

Kennis Natuurlijk! verbindt kennisvragen uit de samenleving aan jonge, innovatieve onderzoekers van kennisinstellingen - zoals Naturalis Biodiversity Center - om gezamenlijk aan een duurzame toekomst te werken. Opdrachtgevers vanuit elke hoek van de samenleving kunnen vanaf nu hun kennisvragen indienen via Naturalis.nl/kennisnatuurlijk. Onderzoekers gaan met de vraag aan de slag, en in een periode van zo’n drie maanden wordt een praktijkgericht antwoord geformuleerd. Dit antwoord is toegankelijk voor iedereen. Zo wordt wetenschappelijke kennis toegankelijk en relevant gemaakt voor de samenleving.

Meetbaar natuurinclusief

Een expertteam van Naturalis en KPN werkt momenteel aan de eerste kennisvraag: 'Wat is natuurinclusief en wanneer voldoet een object/asset hieraan?' De vraag is afkomstig van KPN. De telecomaanbieder wil graag zijn infrastructuur zo goed mogelijk inzetten voor biodiversiteit, en hoopt met de beantwoording van deze kennisvraag grip te krijgen op natuurinclusief handelen. 

Om de vraag behapbaar te maken richt het expertteam zich op het natuurinclusief maken van de KPN-wijkcentrales voor glasvezel Om de vraag behapbaar te maken richt het expertteam zich op de KPN-wijkcentrales voor glasvezel. Onderwerpen die hierbij een rol spelen zijn biodiversiteit in de stad, leefomgeving, bewustwording, de potentie om impact te maken op veel verspreide nieuwbouw, en de koppeling met andere transities zoals klimaatadaptatie. “We hopen dat het eindproduct een basis zal leggen voor meetbaar natuurinclusief bouwen,” vertelt Fleur van Duin, mede-onderzoeker bij Naturalis en biologiestudente aan de Universiteit Leiden. “En dat het als inspiratiebron dient voor organisaties die met dezelfde vraag rondlopen."

Stap voor stap

De vragen van opdrachtgevers worden stap voor stap uitgewerkt. Op basis van de input van de opdrachtgever formuleren opdrachtgever en de adviesraad van Kennis Natuurlijk! samen een kennisvraag die geschikt is. Daaraan wordt uit het brede netwerk van kennisinstellingen een jonge onderzoeker gekoppeld. Vervolgens wordt het onderzoek opgestart en uitgevoerd in continu overleg met opdrachtgever, coördinator en experts. Na ongeveer drie maanden levert het expertteam het eindproduct. De vorm daarvan is afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever. Het resultaat wordt gepubliceerd op de webpagina van Kennis Natuurlijk! De financiële bijdrage van de opdrachtgever is afhankelijk van de draagkracht.

Jouw kennisvraag

Heb je een vraag rondom natuurinclusief of klimaatbestendig leven, werken of wonen? Maar ontbreekt de juiste kennis? Dan kan Kennis Natuurlijk! je verder helpen. Ga samen met experts op zoek naar een antwoord of oplossing. Kijk op Naturalis.nl/kennisnatuurlijk

Kennis Natuurlijk!

Kennis Natuurlijk! is een project van Naturalis Biodiversity Center, dat in samenwerking met ASN Bank en a.s.r. tot stand is gebracht. Samen met Naturalis willen ASN Bank en a.s.r. een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van de maatschappij. Het project richt zich op het gezond, natuurinclusief en klimaatbestendig maken van onze woon-, werk- en leefomgeving.

Tekst: Naturalis Biodiversity Center
Beeld: Rene Notenbomer; Stijn van 't Veer, KPN