Inwoners provincie Utrecht blij gemaakt met 15.000 gratis inheemse bomen

Provincie Utrecht
3-FEB-2023 - Plan Boom Utrecht heeft met steun van de provincie Utrecht 15.000 gratis boompjes uitgedeeld aan meer dan 40 boeren en andere grondeigenaren. Dankzij de actie kunnen inwoners hun woonomgeving groener maken. Het gaat om inheemse boompjes waarmee een landschapselement kan worden aangelegd.

Landschapselementen, zoals houtsingels en geriefhoutbosjes, helpen bij het verbeteren van de waterhuishouding en bieden bijvoorbeeld voedsel en nestgelegenheid aan erfvogels.

Plan Boom Utrecht deelde op 27 januari 2023 gratis boompjes uit

Geriefhoutbosjes

Een geriefhoutbosje is een klein bosje op het land van een boer, waar vroeger het hakhout vandaan werd gehaald. Geriefhoutbosjes, maar ook andere landschapselementen zoals boomgroepen en houtsingels, maakten tot 100 jaar geleden vanzelfsprekend deel uit van het Utrechtse agrarische landschap. Ze spelen een belangrijke rol in de uitstraling en identiteit van de Utrechtse landschappen. Het is belangrijk dat deze elementen terugkeren in ons landschap. Ze bevorderen de biodiversiteit, houden CO2 en water vast en vangen fijnstof op. Daardoor wordt het landschap toekomstbestendig, levendiger en afwisselender.

“Houtsingels, boomgroepen en geriefhoutbosjes zijn erg belangrijk in het agrarisch cultuurlandschap van de provincie Utrecht. Dagvlinders, kleine zoogdieren, wilde bijen en vele vogels leven in of in de omgeving van deze landschapselementen. Ze zijn daarom van groot belang om te behouden en uit te breiden. Help ons mee om landschapselementen aan te planten”, aldus Hein Pasman, projectleider Plan Boom.

Strategisch bosbeleid

Met deze actie geeft de provincie Utrecht uitvoering aan de motie van Provinciale Staten om de provincie groener en gezonder te maken door 600.000 bomen te planten voor medio 2025. Plan Boom draagt rechtstreeks bij aan de uitvoering van het Bomen Actieplan en het Strategisch Bosbeleid van de provincie Utrecht, en zorgt voor herstel en versterking van de biodiversiteit.

Tekst en foto's: Provincie Utrecht