Zwartsprietdikkopje

Thymelicus lineola. Zwartsprietdikkopje Zwartsprietdikkopje (Bron: Henk Bosma, De Vlinderstichting)

Thymelicus lineola

  • Fenofase: Zomersoort, eerste verschijning rond half juni. Vliegt in één generatie, de vliegperiode loopt tot eind augustus/begin september. Vliegt meestal een of twee weken later dan het geelsprietdikkopje.
  • Beschrijving: Lijkt veel op het geelsprietdikkopje en het groot dikkopje. Zie verder dikkopjes.
  • Habitat: Kan bijzonder talrijk voorkomen in wegbermen en andere ruige graslanden.
  • Voedsel rups: Diverse grassoorten.
  • Overwintering: Als ei met daarin de reeds ontwikkelde rups. Het ei zit in de bloeiaar of bladschede van het gras.

Waarnemingen voor deze soort