Oranjetipje

Anthocharis cardamines. Oranjetipje, man Oranjetipje (Bron: Arthur van Dijk, Saxifraga)

Anthocharis cardamines

  • Fenofase: Zomersoort, vliegt in één generatie van half april tot begin juni.
  • Beschrijving: Het mannetje is wit met opvallende oranje vleugelpunten. Deze ontbreken bij het vrouwtje, die wel wat lijkt op een witje. Bij zowel mannetje als vrouwtje is de onderkant van de achtervleugel groengeel gemarmerd, wat bij de algemene witjes niet voorkomt.
  • Habitat: Vochtige gras- en hooilanden in de buurt van bossen, langs bermen, dijken en langs bosranden.
  • Voedsel rups: Look-zonder-look (Alliara officinalis), Pinksterbloem (Cardamine pratensis) en Judaspenning (Lunaria annua).
  • Overwintering: Als pop.

 

Waarnemingen voor deze soort