Klein koolwitje

Pieris rapae. Klein koolwitje Klein koolwitje (Bron: Henk Bosma, De Vlinderstichting)

Pieris rapae

  • Fenofase: Voorjaarssoort. Vliegt vanaf eind maart in 3 en soms ook 4 (overlappende) generaties.
  • Beschrijving: De zwarte vlek op de bovenkant van de voorvleugelpunt loopt langs de vleugelrand niet door tot beneden de zwarte vlek op het midden van de voorvleugels. Dit is bij het Groot koolwitje wel het geval. De aders op de onderkant van de achtervleugels zijn niet grijsgroen bestoven, zoals bij het Klein geaderd witje. Zowel het mannetje als vrouwtje hebben op de voorvleugels twee vlekken, die bij het vrouwtje groter en zwarter zijn.
  • Habitat: Is bijna overal aan te treffen.
  • Voedsel rups: Verschillende kruisbloemigen, zoals gekweekte kool, Pinksterbloem, Judaspenning, Wilde reseda
  • Overwintering: Als pop.

Waarnemingen voor deze soort