Ambrosia Bloei

Herfsthooikoorts van ambrosiapollen

De Natuurkalender
2-SEP-2012 - De eerste ambrosiapollen in Nederland zijn recent waargenomen door het Leids Universitair Medisch Centrum en het Elkerliek Ziekenhuis. De komende dagen kan de pollenconcentratie oplopen tot boven de tien pollen per kubieke meter. Vakantiegangers met hooikoorts die in Midden en Zuid-Europa verblijven moeten nu echter rekening houden met zeer hoge pollenconcentraties. Om toekomstig hoge pollenconcentraties in Nederland te voorkomen roepen we mensen op ambrosiaplanten te verwijderen en te melden (graag met foto).

Bericht uitgegeven door Allergieradar.nl [land] op [publicatiedatum]

De eerste ambrosiapollen in Nederland zijn recent waargenomen door het Leids Universitair Medisch Centrum en het Elkerliek Ziekenhuis. De komende dagen kan de pollenconcentratie oplopen tot boven de tien pollen per kubieke meter. Vakantiegangers met hooikoorts die in Midden en Zuid-Europa verblijven moeten nu echter rekening houden met zeer hoge pollenconcentraties. Om toekomstig hoge pollenconcentraties in Nederland te voorkomen roepen we mensen op ambrosiaplanten te verwijderen en te melden (graag met foto).

Ambrosia (foto: Arnold van Vliet)Ambrosia is een kruidachtige plant die sterk allergene pollen produceert die hooikoorts kunnen veroorzaken. Sinds een aantal jaren krijgt ambrosia in Nederland veel aandacht omdat de plant op steeds meer plaatsen gezien wordt. Via het gebruik van vogelvoer en bloemenzaadmengsels die verontreinigd zijn met ambrosiazaden zaaien we de plant ongewild uit. Ambrosia wordt inmiddels in heel het land aangetroffen, vooral in tuinen. Ambrosia komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika en komt in Europa vooral voor in het zuidoosten en in de buurt van Lyon (Rhônedal). Door de klimaatverandering worden de groeiomstandigheden van ambrosia in Noord-Europa steeds beter. Omdat ambrosia pas vanaf augustus in bloei komt profiteert de plant van een langer groeiseizoen.

Meer dan 1000 pollen per kubieke meter in Zuid-Europa
Vanaf half augustus troffen zowel het Leids Universitair Medisch Centrum en het Elkerliek ziekenhuis in Helmond de eerste Pollenplanner voor ambrosiapollen op 4 september 2012 (bron: Allergieradar.nl)ambrosiapollen van het jaar aan in hun pollenvallen. De pollenconcentratie was met maximaal drie pollen per kubieke meter lucht nog zeer laag. De Pollenplanner op Allergieradar.nl verwacht dat we tot half september ambrosiapollen in de lucht kunnen verwachten. De concentratie zal volgens een Europese pollenverwachting de komende dagen in ons land op kunnen lopen tot tien pollen per kubieke meter. Dit is in het algemeen nog geen erg hoge concentratie, maar omdat de plant op sommige plaatsen veelvuldig voorkomt kunnen lokaal toch hoge concentraties pollen voorkomen. In andere Europese landen worden voor de komende dagen zeer hoge concentraties ambrosiapollen in de lucht verwacht. Voor Noord-Italië worden concentraties van boven de 100 pollen per kubiek meter verwacht en in de Balkanregio (Hongarije, Tsjechië, Kroatië en Noord-Servië zelfs concentraties tot boven de duizend pollen per kubieke meter. Vakantiegangers met een aanleg om allergisch te worden voor dit pollen, lopen in deze regio’s het risico om gesensibiliseerd te worden. Dit houdt in dat ze voortaan na blootstelling aan het pollen ook hooikoortsklachten kunnen krijgen. Het LUMC toonde in 2009 aan dat van de mensen die in Nederland positief op een van de mogelijke inhalatieallergenen reageerden zestien procent ook positief reageerde op ambrosia.

Ambrosia (foto: Arnold van Vliet)

Meld ambrosia en maak een foto
In het kader van de ambrosia preventiecampagne die geleid wordt door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (nVWA) proberen we beter in beeld te krijgen waar ambrosia in Nederland staat. We roepen het publiek op om ambrosiaplanten te melden op de speciale meldingspagina op Natuurkalender.nl. Aangezien ambrosia relatief makkelijk verwisseld wordt met bijvoet vragen we mensen ook een foto bij te voegen. Een melding kan ook gedaan worden via een ambrosiamelder iphone app die ontwikkeld is door de nVWA. Meer informatie over ambrosia is te vinden op www.ambrosiavrij.nu. Daar is onder andere een fotoblad met foto’s van ambrosia te vinden.

Tekst: Arnold van Vliet, De Natuurkalender, Wageningen University en Letty de Weger, Leids Universitair Medisch Centrum; beiden betrokken bij Allergieradar.nl.
Foto's: Arnold van Vliet