kempense heidelibel

Zeldzame Kempense heidelibel in Weerribben

5-OKT-2013 - Duitse libellenonderzoekers hebben in de Weerribben een populatie Kempense heidelibellen ontdekt. Deze soort is niet alleen in Nederland zeer schaars, ook in de landen om ons heen is het een zeldzame verschijning. De komst van deze heidelibel is waarschijnlijk te danken aan de verbetering van de waterkwaliteit in het gebied. Het is de 50ste libellensoort die in de Weerribben is waargenomen.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Duitse libellenonderzoekers hebben in de Weerribben een populatie Kempense heidelibellen ontdekt. Deze soort is niet alleen in Nederland zeer schaars, ook in de landen om ons heen is het een zeldzame verschijning. De komst van deze heidelibel is waarschijnlijk te danken aan de verbetering van de waterkwaliteit in het gebied. Het is de 50ste libellensoort die in de Weerribben is waargenomen.

Kempense heidelibel (foto: Kim Huskens)Hoge eisen
De Kempense heidelibel staat op de Europese Rode Lijst van bedreigde diersoorten. Hij is mede zo zeldzaam door zijn hoge eisen aan zijn leefomgeving. De libel plant zich namelijk het liefst voort in 's winters droogvallende wateren. Daarvan zijn er niet zo veel in Nederland. In het buitenland zijn populaties bekend in visvijvers, die in de winter worden drooggelegd om de vis te vangen, of rijstvelden, die in de winter droog staan.

Ondiepe plasjes
In de Weerribben zijn van die in de winter droogvallende wateren. In het voorjaar en zomer zijn hier veel ondiepe plasjes. Die ontstaan doordat riettelers de rietvelden bevloeien en door het hogere zomerpeil dat het waterschap hanteert. In het najaar verlaagt het waterschap het waterpeil en stoppen de riettelers met pompen. De plasjes vallen dan droog. Wanneer in het voorjaar het waterpeil steigt, komen de eitjes van de Kempense heidelibel uit en hebben de larven bijna het rijk voor zich alleen. Dat de soort nu pas opduikt in de Weerribben komt door het beperkte verbreidingsvermogen van deze heidelibel.

Waterkwaliteit
Sinds het waterschap Reest en Wieden de waterinlaat in het gebied heeft aangepast, is de waterkwaliteit sterk verbeterd. Bijzondere soorten hebben zich in het gebied gevestigd of zijn sterk toegenomen. Met populaties sierlijke witsnuitlibel, donkere waterjuffer en noordse winterjuffer is de Weerribben het belangrijkste libellengebied in Nederland. Misschien wel van West-Europa.

Bron: Staatsbosbeheer
Foto: Kim Huskens