Roerdomp

Meer roerdompen dankzij nieuw moeras

22-JUL-2014 - Het gaat goed met de roerdomp in De Wieden! Steeds meer van deze zeldzame rietvogels weten de nieuwe moerasgebieden te vinden die Natuurmonumenten hier realiseert.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Het gaat goed met de roerdomp in De Wieden! Steeds meer van deze zeldzame rietvogels weten de nieuwe moerasgebieden te vinden die Natuurmonumenten hier realiseert.

Genieten van hoempers
Volgens beheerder Bea Claessens was het de afgelopen periode genieten van de ‘hoemp-geluiden’ van de roerdomp. “Die vogel maakt echt een bizar geluid. En dan heb je nog onderscheid tussen één hoempers, twee hoempers en drie hoempers. Je kon ze overal in ons gebied horen”, zegt Claessens. De roerdomp is een reigerachtige vogel die door zijn bruine schutkleur nauwelijks opvalt in het riet.

Roerdomp in het riet (foto: Koos Dansen)

Luister naar de roerdomp

Moeras voor rietvogels
Op verschillende plekken in De Wieden kreeg voormalige landbouwgrond de afgelopen jaren een natuurbestemming. “Wij realiseerden hier moerassen voor de roerdomp en de bruine kiekendief. Voor die vogelsoorten spannen wij ons extra in vanwege Natura 2000. We zijn er nog niet, maar we zitten op de goede weg. Onze aanpak werkt!”, aldus Claessens.

Tekst: Natuurmonumenten
Foto: Koos Dansen