Eerste slachtoffer wolf of niet?

10-MRT-2015 - Het schaap uit het Drentse Nieuw-Amsterdam dat mogelijk is gedood door een wolf ligt bij Alterra in de vriezer. DNA-onderzoek moet uitwijzen of het beest door een wolf is gedood.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Het schaap uit het Drentse Nieuw-Amsterdam dat mogelijk is gedood door een wolf ligt bij Alterra in de vriezer. DNA-onderzoek moet uitwijzen of het beest door een wolf is gedood.

Het schaap werd zaterdagmorgen dood in de wei gevonden door de eigenaar. Die zag even later op de televisie dat er in de buurt een wolf was gesignaleerd. De conclusie lag voor de hand dat dit beest mogelijk zijn schaap, een Texelse Elite, had gepakt. Het gealarmeerde Faunafonds ontfermde zich over het dier en nam meteen monsters.

Wolf (foto: Leo Linnartz)

Zowel het schaap als de monsters zijn zondag bij Alterra afgeleverd. Hugh Jansman en Dennis Lammertsma hebben het schaap diezelfde dag nog onderzocht. Het DNA-onderzoek zal, volgens woordvoeder Bert Jansen, op zijn vroegst eind deze week uitsluitsel opleveren over de mogelijke dader: was het de wolf of een hond. Het gaat hier om DNA-onderzoek naar achtergelaten speeksel.

Als het schaap is gedood door een wolf zal verder onderzoek uit moeten wijzen uit welke roedel het dier afkomstig is. Naast achtergelaten sporen in het dode schaap onderzoekt Alterra ook DNA-monsters die zijn genomen bij een mogelijk tweede slachtoffer. Het gaat hier volgens Jansen om een schaap uit een andere kudde dat is aangevallen. Dit dier heeft die aanval overleefd.

Dat Alterra dit onderzoek doet, vloeit voort uit het Wolvenplan van Alterra. In dit plan, door Alterra gemaakt op verzoek van het toenmalige ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, staat nauwkeurig omschreven hoe er moet worden omgegaan met de mogelijke komst van de wolf naar ons land. Alterra pleitte daarin voor het opzetten van een onafhankelijk Wolvenbureau. Dat bureau is er niet gekomen. Maar over de rol van Alterra bij het sporenonderzoek is volgens Jansen wel overeenstemming met alle partijen.

Tekst: Roelof Kleis, Resource
Foto: Leo Linnartz, ARK Natuurontwikkeling