Otter VOOR EENMALIG GEBRUIK

Veilige oversteek voor otters bij provinciale wegen Fryslân

3-NOV-2015 - Om otterknelpunten in de provincie Fryslân aan te pakken hebben Gedeputeerde Staten 732.530 euro beschikbaar gesteld. Deze knelpunten zijn plekken waar otters een weg oversteken naar een ander natuurgebied.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Om otterknelpunten in de provincie Fryslân aan te pakken hebben Gedeputeerde Staten 732.530 euro beschikbaar gesteld. Deze knelpunten zijn plekken waar otters een weg oversteken naar een ander natuurgebied.

Naast vier oversteekplaatsen waar al otters worden doodgereden, pakt de provincie 18 potentiële knelpunten aan. Al het werk is in 2017 klaar. De maatregelen bestaan veelal uit het plaatsen van tunnelbuizen en rasters die naar deze buizen leiden. De belangrijkste knelpunten worden op korte termijn aangepakt. Het betreft de N351 (2 plekken), de N358 en de N361.

Otter (foto: Mark Zekhuis)
Buizen en rasters
Op de N351, de weg tussen Emmeloord en Wolvega, zijn in het verleden otters aangereden. De weg ligt midden in het natuurgebied De Rottige Meenthe. Dit is een belangrijk leefgebied voor deze dieren. Ook het naastgelegen park Weerribben-Wieden is in trek bij otters. Er komen binnenkort buizen onder de weg. Rasters leiden de otters naar deze buizen.

Verder gaat het om de N358 ter hoogte van het buurtschap Dokkumer Nieuwe Zijlen (ten oosten van Engwierum). Hier komen onder andere looprichels. Dit zijn loopplanken bedoeld om otters onder een brug door te leiden, zodat ze de weg niet over hoeven. Dit probleem is in 2016 opgelost. Het derde grote knelpunt betreft de N361 ter hoogte van Gytsjerk. Hier worden in 2017 maatregelen getroffen. Ze worden momenteel uitgewerkt.

Achtergrond
In 2014 bepaalde de rechter dat overheden de otterknelpunten in hun infrastructuur moesten aanpakken. Voor Fryslân gaat het om vier urgente oversteekplaatsen. Gedeputeerde Johannes Kramer: “Het is voorlopig niet verplicht mogelijke knelpunten aan te pakken. Maar wij nemen onze verantwoordelijkheid en pakken deze knelpunten aan. Elke otter die wordt aangereden is er een te veel”.

Rijkswegen en gemeentelijke wegen
Rijkswegen en gemeentelijke wegen kennen ook otterknelpunten. Die worden door het Rijk en gemeenten aangepakt. Rijkswaterstaat start aankomend weekend met de aanpak van het knelpunt bij het Tjeukemeer (A6).

Tekst: Provincie Fryslân
Foto: Mark Zekhuis, Saxifraga