Teken en ziekte van Lyme

Vier tekenstadia op duim Verschillende levensstadia van de schapenteek

De Natuurkalender is in de zomer van 2006 samen met het Laboratorium voor Entomologie van Wageningen University een onderzoek begonnen naar teken en de ziekte van Lyme. Uit enquetes onder huisartsen door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bleek dat het aantal mensen dat jaarlijks de ziekte van Lyme oploopt in Nederland sinds 1994 sterk gestegen was, net als het aantal mensen dat een tekenbeet door de huisarts liet verwijderen. De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door de Borrelia bacterie. Deze bacterie kan door besmette teken overgebracht worden op mensen door middel van een tekenbeet. De oorzaak van de stijging in het aantal Lyme gevallen was onbekend. Was het aantal teken toegenomen? Was een groter deel van de teken besmet? Gingen mensen meer naar buiten?

Het bleek dat er weinig kennis was over waar in Nederland hoeveel teken voorkomen, welk deel van de teken besmet was met de Borrelia bacterie, waar mensen gebeten werden bij welke activiteit in welk type omgeving en hoe je teken met zo weinig mogelijk negatieve gevolgen voor de natuur kunt bestrijden.De Natuurkalender is bij de volgende onderzoekactiviteiten betrokken.