Gewone pad

Bufo bufo. Gewone pad Gewone pad (Bron: Edo van Uchelen, Saxifraga)

Bufo bufo

Fenologie: De voorjaarstrek begint in maart/april. De vrouwtjes leggen de eitjes in tegenstelling tot kikkers in lange snoeren. Deze eisnoeren worden voornamelijk in april afgezet, meestal tussen de oevervegetatie.
Beschrijving: De Gewone pad is bruin van kleur, en het lijf is wrattig. Aan de buikzijde is hij lichtgrijs gevlekt. De ogen zijn oranje van kleur.
Eieren: De Gewone pad zet eieren af in snoeren van 1 tot 2 meter lengte. Dit gebeurt vaak op de koorplaatsen van de Bruine kikker.
Geluid: De kwaakgeluiden van de Gewone pad zijn kort en zacht, het geluid lijkt soms wat op dat van de Meerkoet.
Habitat: De Gewone pad kan aangetroffen worden in tal van watertypen. Ook zijn ze, zoals weinig andere amfibieën, goed bestand tegen hoge dichtheden aan vissen.

Voor De Natuurkalender nemen we waar:

  • Eerste individu (in het water of daarbuiten)
  • Eerste eisnoeren aangetroffen

Waarnemingen voor deze soort