gemaaid gras

Boeren weer druk met gras en koeien

De Natuurkalender
12-MEI-2008 - De boeren maaien hun graslanden weer en de koeien gaan weer de wei in. Op de website van de Natuurkalender zijn de eerste meldingen binnen. Uit historisch materiaal blijkt dat dit jaar aan de vroege kant gemaaid wordt, maar dit jaar is wel duidelijk later dan vorig jaar, het recordwarme 2007.
Bericht uitgegeven op maandag 12 mei 2008 door de Natuurkalender

De boeren maaien hun graslanden weer en de koeien gaan weer de wei in. Op de website van de Natuurkalender zijn de eerste meldingen binnen. Uit historisch materiaal blijkt dat dit jaar aan de vroege kant gemaaid wordt, maar dit jaar is wel duidelijk later dan vorig jaar, het recordwarme 2007.

Hoe snel gras groeit, wordt bepaald door de temperatuur en de hoeveelheden licht, water, koolzuurgas en meststoffen. De temperatuur is belangrijk omdat die processen in de plant kan vertragen of versnellen. Beneden ongeveer 6 graden Celsius groeit gras vrijwel niet meer. In Nederland wordt de eerste maaidatum vooral bepaald door de temperatuur in de maanden maart tot en met mei. Hoe hoger de gemiddelde temperatuur in deze maanden, hoe eerder er gemaaid wordt.

Vanaf 1982 tot en met 1991 heeft het Samenwerkingsverband Waterland op ongeveer achthonderd percelen bijgehouden wanneer deze voor het eerst gemaaid werden. In onderstaande figuur is de relatie te zien tussen de gemiddelde temperatuur in de maanden maart tot en met mei en de eerste maaidatum. 


Figuur: relatie tussen de temperatuur in de maanden maart tot en met mei en de gemiddelde eerste maaidatum in Nederland

De gemiddelde eerste maaidatum varieerde de afgelopen eeuw tussen begin mei en half juni. Vooral sinds eind jaren 80 is de eerste maaidatum duidelijk vervroegd en ligt eigenlijk altijd voor eind mei. Ook dit jaar is de verwachting dat de eerste maaidatum relatief vroeg uitkomt. De gemiddelde temperatuur in de maanden maart tot en met mei zal rond de tien graden uitkomen, de gemiddelde eerste maaidatum verwachten we daarom rond half mei.

>> Geef door op welke dag bij u in de buurt de weilanden voor het eerst gemaaid worden

Tekst: Wichertje Bron, De Natuurkalender
Foto: Arnold van Vliet