kramsvogel

Lijsters verwacht

Sovon Vogelonderzoek Nederland
17-OKT-2008 - Oktober is traditioneel de lijstermaand. Dat wil zeggen dat er grote aantallen koperwieken, kramsvogels, merels en in mindere mate beflijsters te verwachten zijn.

Bericht uitgegeven door SOVON op vrijdag 17 oktober 2008

Oktober is traditioneel de lijstermaand. Dat wil zeggen dat er grote aantallen koperwieken, kramsvogels, merels en in mindere mate beflijsters te verwachten zijn.

De lijsters komen vanuit het hoge noorden naar ons toe om hier te overwinteren. Dit omdat het in het noorden te koud is en er veel sneeuw valt, waardoor het normale voedsel van de lijsters, bessen en vruchten, niet te bereiken is. In Nederland is er volop voedsel te vinden omdat het hier over het algemeen wat zachter is en er minder sneeuw valt. Soorten als de koperwiek, de kramsvogel en de merel zijn voorbeelden van echte lijsters. En natuurlijk horen ook de grote lijster en de zanglijster bij deze groep.

Ieder najaar gaan de lijsters massaal op trek. De eerste twee weken van oktober vielen wat de lijstertrek betreft wat tegen, dus zal het moeten gebeuren in de tweede helft van deze maand. Op een goede trekdag is het hoge 'srieee, sriieee' van de koperwieken niet te missen. De kramsvogels maken een 'tjak, tjak, tjak'-geluid. Ze zijn iets groter dan een gewone merel en hebben grijzige koppen en bruine vleugels. Koperwieken zijn kleiner dan kramsvogels en hebben een witte oogstreep en opvallend rode ondervleugels.

Staan er bij u in de buurt besdragende bomen en struiken, dan kunt u op de vogels wachten. Veel lijsterplezier!

Tekst: Harvey van Diek, SOVON 
Foto: Soebe, Wikimedia Commons