Boerenzwaluwen op rijtje

De eerste boerenzwaluwen zijn gezien

Vogelbescherming Nederland
26-MRT-2010 - De eerste boerenzwaluwen van dit jaar zijn alweer in Nederland waargenomen. Deze acrobatische elegante vogels van het boerenland broeden graag in schuren, op balken onder bruggen en op andere overdekte plekken in het landelijk gebied.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op vrijdag 26 maart 2010

De eerste boerenzwaluwen van dit jaar zijn alweer in Nederland waargenomen. Deze acrobatische elegante vogels van het boerenland broeden graag in schuren, op balken onder bruggen en op andere overdekte plekken in het landelijk gebied.

Foto: Jouke AltenburgDe boerenzwaluwen komen nog tot begin juni vanuit hun overwinteringsgebieden in West-Afrika naar ons land om hier te broeden. Tussen juli en oktober trekken ze weer weg. Boerenzwaluwen nestelen vaak in los kolonieverband; op korte afstand van elkaar bevinden zich meestal meerdere nesten. Vaak vormen ze een paar voor het leven, hoewel polygamie ook voorkomt. Het komvormige nest wordt gemaakt van klei die op de grond verzameld wordt, vandaar dat de boerenzwaluw gebaat is bij de aanwezigheid van water in de buurt. Ook een niet al te net erf, voldoende insecten in de buurt en een tochtvrije stal zijn belangrijke voorwaarden voor het succesvol grootbrengen van de twee tot drie legsels per jaar.

Foto: Jouke AltenburgElk jaar broeden er tussen de 100.000 en 200.000 paren in ons land. Dat lijken er veel, maar sinds 1950 is de stand met minstens de helft afgenomen. Net als veel andere vogels van het boerenland staat de boerenzwaluw dan ook op de Rode Lijst van bedreigde vogels. De landbouw is namelijk niet meer hetzelfde als enkele decennia geleden: kleine akkertjes zijn grote percelen geworden, het land is droger en het erf netter en schoner, stallen zijn helemaal open of ontberen juist ventilatie waardoor de temperatuur in de zomer hoog kan oplopen. Het perspectief voor de boerenzwaluw is door al deze veranderingen niet heel gunstig, en het zou toch zonde zijn als het gezellige gekwetter, of het beeld van boerenzwaluwen op een rijtje op een telefoondraad, ooit écht tot het verleden gaat behoren!

Op www.beleefdelente.nl is sinds deze week ook de webcam in het boerenzwaluwnest aangezet en we wachten vol spanning af wanneer ‘onze’ boerenzwaluw zich voor het eerst laat zien.

Tekst: Nadja Jansma, Vogelbescherming Nederland 
Foto's: Jouke Altenburg