Grutto op paal. Fotograaf Martin Hierck. aangeleverd door Vogelbescherming Nederland

En de grutto, hij ploegde voort...

Vogelbescherming Nederland
28-APR-2011 - Het warme weer van de afgelopen weken is heerlijk voor ons mensen. Maar voor sommige vogels is de warmte helemaal niet zo prettig. Vooral de grutto heeft door de droogte moeite om voedsel te vinden. Dat heeft weer tot gevolg dat veel grutto’s nog niet aan het broeden zijn.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op donderdag 28 april 2011

Het warme weer van de afgelopen weken is heerlijk voor ons mensen. Maar voor sommige vogels is de warmte helemaal niet zo prettig. Vooral de grutto heeft door de droogte moeite om voedsel te vinden. Dat heeft weer tot gevolg dat veel grutto’s nog niet aan het broeden zijn.

Grutto (foto: Martin Hierck)

De grutto, wie kent hem niet: de trots van de Hollandse weidevogels! Maar liefst 90 procent van de Noordwest-Europese populatie verblijft op dit moment in ons land, om hier hun jongen groot te brengen. Maar dat laatste schiet momenteel niet op.

Grutto’s leven van regenwormen, emelten en andere kleine diertjes die op of in de bodem leven. Met hun lange snavel zoeken ze hun voedsel bij elkaar. Door het warme weer is de bodem echter zo droog geworden, dat al dat voedsel diep in de bodem is weggekropen. De grutto kan er dus niet bij.

Door dat voedselgebrek stelt het vrouwtje het broeden uit. Om de eieren in haar lichaam te kunnen aanmaken en te kunnen leggen, moet ze immers veel eten. Met name op de kleigronden zijn er daarom erg weinig grutto’s aan het broeden.

De vraag is dan: hoe erg is dat? Als je bedenkt dat bijna de hele Europese populatie in ons land broedt, dan kunnen de consequenties heel groot zijn. Veel hangt er van af hoe lang het nog droog blijft. Blijft dit warme weer aan tot half mei, dan is de kans groot dat veel grutto’s dit broedseizoen aan zich voorbij laten gaan en dus geen jongen gaan groot brengen. Ze hebben er simpel weg de tijd niet meer voor.

Hoe fijn dit warme weer ook voor ons is, voor de grutto’s is het dus belangrijk dat er de komende dagen flink wat regen valt. 

Lees meer over het effect van de droogte op de natuur in het Natuurbericht hierover.

Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland
Foto: Martin Hierck