Culex pipiens, Huissteekmug

Zuiden Nederland meer muggen en meer overlast

Muggenradar, Wageningen University
26-AUG-2016 - Uit de eerste twee maanden van muggenoverlastmeldingen via Muggenradar.nl komt naar voren dat deze zomer de zuidelijke helft van het land beduidend meer muggenoverlast heeft ervaren dan de noordelijke helft. Ook werd in het zuiden 80 procent vaker aangegeven dat men meer dan 20 muggen zag. De categorie ‘0 muggen’ gezien lag in het zuiden juist 70 procent lager. Meldingen zijn nog steeds welkom.

In totaal zijn er via Muggenradar.nl 3474 waarnemingen doorgegeven in de periode 27 juni 2016 tot en met 24 augustus 2016. Naast de waarnemingen, is er via de website informatie verzameld over het hoe, wat, waar en wanneer van overlast. In Figuur 1 staan alle waarnemingen op de kaart van Nederland weergegeven. Een derde van de meldingen betrof de categorie ‘Veel overlast’ en ook de categorie ‘Heel veel overlast’ werd in een derde van de gevallen doorgegeven. In een kwart van de gevallen werd ‘Geen overlast’ gemeld. Ook de ‘Geen overlast’ meldingen zijn zeer belangrijk voor het onderzoek om beter te begrijpen waarom op de ene plaats meer overlast voorkomt dan op een andere plaats.

Figuur 1: Locaties waar muggenoverlastmeldingen zijn doorgegeven in de periode 27 juni 2016 tot en met 24 augustus 2016

Zuiden beduidend meer muggenoverlast

Figuur 2: Procentuele verdeling van het aantal overlastmeldingen over de verschillende categorieën voor de noordelijke en zuidelijke helft van NederlandWe zien een duidelijk verschil in de regionale verdeling van de meldingen van overlast. Om dit op te helderen hebben we Nederland verdeeld in noord en zuid, met de lijn Den Haag – Arnhem als scheiding (Figuur 2).  In de zuidelijke helft van het land viel 36% van de meldingen in de categorie ‘Zeer veel overlast’ en 33% in de categorie ‘Veel overlast’.  In de noordelijke helft van het land blijkt maar 20% van de meldingen ‘Zeer veel overlast’ te zijn en 28% ‘Veel overlast’. Uit de resultaten blijkt ook dat de lokale verschillen in overlast groot zijn. Tussen de groepjes punten met veel overlast zie je nog steeds mensen die geen overlast ervaren.

Aantal steekmuggen gezien

Bij de meldingen werd het meest melding gemaakt van de aanwezigheid van 2 tot 5 steekmuggen (zie Figuur 3). In 10 procent van de gevallen betrof het meldingen waarbij meer dan 50 steekmuggen werden waargenomen. Net als bij de overlastmeldingen zie je een duidelijk verschil tussen de meldingen die uit het noordelijke of zuidelijke deel van Nederland komen (Figuur 4). In de zuidelijke helft was in 32% van de gevallen sprake van meer dan 20 steekmuggen. In de noordelijke helft bleek dat maar in 18% van de meldingen er meer dan 20 steekmuggen gezien werden. In het zuiden bleek in 4% van de meldingen geen mug gezien te zijn terwijl dat in het noorden 15% was.

Figuur 3: De procentuele verdeling van het aantal steekmuggen dat waargenomen is.

Figuur 4: Procentuele verschillen tussen de noordelijke en zuidelijke helft van Nederland in het aantal muggen dat per melding werd doorgegeven. 

Tijdstip van overlast

Bij de overlastmeldingen bleek in 62% de overlast ervaren te worden in de avond, in 71% van de gevallen in de nacht en de ochtend en middag werden beiden maar in 11 procent van de meldingen genoemd (zie Figuur 5).

Figuur 5: Deel van de dag waar overlast werd ervaren.

Welke overlast

In 52% van de meldingen blijkt dat de nachtrust van mensen verstoord is en 58% zelf of een huisgenoot is gebeten (zie Figuur 6). Van de mensen die zeggen dat ze heel veel overlast hebben ervaren geeft zelfs 73% aan dat hun nachtrust verstoord is, 53% dat ze last hebben gehad van gezoem en geeft 67% aan dat zij of een huisgenoot zijn gebeten door een steekmug.

Figuur 6: Type overlast dat ervaren is

Plaats van overlast

In 74% van de meldingen wordt de overlast in de slaapkamer ervaren (zie Figuur 7). De woonkamer staat met 44% van de meldingen op de tweede plaats. De tuin staat met 31% op de derde plaats.

Figuur 7: plaats waar de overlast wordt ervaren 

Warme weer: Geef mate van muggenoverlast door

De laatste weken liep het aantal muggenoverlastmeldingen dat via Muggenradar.nl binnen kwam terug. Dit kan zijn omdat er minder aandacht voor het project was, of  de overlast is daadwerkelijk aan het afnemen. De omstandigheden zijn met de huidige hoge temperaturen in combinatie met voldoende regen (en dus broedplaatsen) in de afgelopen weken nog steeds ideaal voor muggen. Ook de muggenactiviteitsverwachting die Buienradar.nl genereert geeft aan dat de muggen die er zijn actief zijn. We roepen mensen daarom op om via Muggenradar.nl aan te geven welke mate van overlast men momenteel ervaart. Als een grote groep mensen de komende maanden met regelmaat de mate van muggenoverlast blijft doorgeven, wordt daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan het muggenonderzoek van Wageningen Universiteit.

Crowdfunding Muggenradar App

Afgelopen week was de tijgermug diverse keren in het nieuws omdat hij op twee plaatsen in ons land werd aangetroffen. We merken dat er bij het publiek behoefte is om snel te weten of een gevangen mug met streepjes een tijgermug is of niet. We roepen mensen op een mee te doen met de ontwikkeling van een Muggenradar App die het doorsturen en snel beoordelen van muggenfoto’s kan vergemakkelijken. Al meer dan 100 mensen hebben een donatie gedaan via onze crowdfundingpagina. Doet u ook mee?

Tekst: Arnold van Vliet, Sander Koenraadt en Chantal Vogels, Muggenradar.nl Wageningen University
Leadfoto huissteekmug: Hans Smid, Bugsinthepicture.com