Is er markt voor rivierkreeftvisserij en zijn er mogelijkheden voor de diervoederindustrie?

Wageningen Environmental Research, Wageningen University & Research
18-NOV-2022 - In de afgelopen eeuw hebben zich zeven exotische rivierkreeften in Nederland gevestigd. Ze veroorzaken schade aan ons ecosysteem, waterkeringen en oevers. Binnen het Kennisplatform Rivierkreeft II wordt samengewerkt om antwoorden te krijgen op vragen zoals: kan de rivierkreeftvisserij worden opgeschaald, en in hoeverre kunnen rivierkreeften als mogelijke grondstof voor diervoeders dienen?

Amerikaanse rivierkreeften komen in groten getale in Nederlandse binnenwateren voor. In de laatste decennia zijn vooral de rode- en de gestreepte Amerikaanse rivierkreeft in aantal sterk toegenomen. Het Kennisplatform Rivierkreeft II is een samenwerking van beroepsvissers, waterbeheerders, de Good Fish Foundation en Wageningen Environmental Research (WENR) en houdt zich bezig met allerlei vragen rondom de rivierkreeften.

De invasieve kreeften worden commercieel bevist. Deze visserij heeft vooralsnog een kleine omvang. Wageningen Environmental Research heeft gekeken naar de opvattingen van drie groepen stakeholders – beroepsvissers, restaurants en waterschappen – over kansen om de rivierkreeftenvisserij in Nederlandse wateren op te schalen.

Commerciële rivierkreeftvisserij

Met commerciële visserij wordt mogelijk meteen een oplossing gegenereerd voor de problemen die waterschappen ondervinden van de Amerikaanse rivierkreeften. Restaurants zien rivierkreeften als een mooi, maar ook een zeer bewerkelijk product. Zij kiezen derhalve veelal voor de inkoop van (geïmporteerde) gepelde rivierkreeften. Ze staan open voor in Nederland gevangen kreeften indien deze gepeld zijn, de prijs concurrerend is en er continuïteit in aanvoer is. Slechts een beperkte groep beroepsvissers vist momenteel gericht op rivierkreeft. Het ontbreken van een afzetmarkt en te lage opbrengsten vormen een belemmering. Beroepsvissers zijn matig positief gestemd over de potentie van groot worden van deze tak van visserij. Vooral het verdienmodel groothandel spreekt hen aan. Waterschappen zien beperkt draagvlak voor het inzetten van beroepsvissers, zij hebben meer draagvlak voor het handelingsperspectief waarbij hogere dichtheden van inheemse predatoren als natuurlijke vijand van de rivierkreeften worden ingezet. De verwachting is dat de markt voor verse rivierkreeft klein zal blijven, qua marktaandeel lijken er vooral kansen te liggen voor bewerkte rivierkreeft (gepeld, ingevroren). Dat vraagt om de opzet van een pel-industrie.

Grondstof voor diervoeders

Zwemmend varken op zoek naar rivierkreeften?

Rivierkreeften houden de gemoederen flink bezig in waterbeherend Nederland. Hun graafactiviteit en negatieve impact op het aquatische ecosysteem, maken dat veel pogingen tot verwijdering dan wel bestrijding worden ondernomen. Wat er daarna met de rivierkreeften gedaan moet worden, is echter een onderbelicht thema. Wageningen Environmental Research heeft samen met Zetadec onderzocht of rivierkreeften geschikt zijn als ingrediënt voor (huis)diervoeders. Dit onderzoek is gebaseerd op de nutriënten- en energie-inhoud die nodig is voor specifieke voeders. Tevens is meegenomen bij welke interventieprijs het economisch aantrekkelijk wordt om kreeftenmeel te gaan gebruiken.

Tekst: Fabrice Ottburg, Fransje Langers en Ivo Roessink, Wageningen Environmental Research
Foto's: Fabrice Ottburg (leadfoto: rode Amerikaanse rivierkreeft klaargemaakt door Chef-kok Tonny Berentsen van restaurant De Kromme Dissel in Heelsum)