Zwart koraal, Papoea Nieuw Guinea

WWF en Greenpeace bezorgd over halfslachtige houding kabinet over diepzeemijnbouw

WWF Nederland
7-JUL-2023 - Het kabinet heeft het standpunt van Nederland op diepzeemijnbouw gepubliceerd in een brief aan de Tweede Kamer. WWF en Greenpeace hebben grote zorgen omdat Nederland zich nog steeds niet onomwonden uitspreekt tegen diepzeemijnbouw. Dit standpunt is van belang bij een beslissende bijeenkomst van de Internationale Zeebodemautoriteit op Jamaica die start op 10 juli.

Het gaat om een nog niet bewezen technologie die zeer waarschijnlijk onherstelbare gevolgen voor de natuur en het klimaat heeft. Met het huidige, besluiteloze standpunt houdt Nederland de deur open om op een zeker moment toch diepzeemijnbouw toe te staan of zelf te starten en dat is onbegrijpelijk", zegt Carl Königel van WWF-NL in een eerste reactie op de Kamerbrief.

In de brief erkent het kabinet weliswaar de internationale afspraken op biodiversiteit en de oceanen. Zo staat er dat de winning van mineralen ‘op internationale zeebodem aantoonbaar geen significante schade aan het mariene milieu, ecosysteem en biodiversiteit zou mogen aanrichten’ en Nederland wil pas instemmen met eventuele exploitatieactiviteiten 'indien er een internationale regeling is aangenomen waarin die [red: milieu-] voorwaarden zijn verankerd en indien een toekomstige aanvraag voor exploitatie aan die voorwaarden voldoet’.

Wat is mijnbouw in de diepzee eigenlijk?

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.Ontrafeld: Diepzeemijnbouw (Bron: WWF Nederland)

Groeiende coalitie landen voor een moratorium

Maar het kabinet wil zich niet aansluiten bij een groeiende coalitie van (Europese) landen zoals Spanje, Frankrijk, Duitsland, Zweden en Zwitserland die zich uitspreken voor een uitstel van beslissing (een moratorium) omdat er verschil van uitleg voor deze termen zou zijn.

Volgens de natuurorganisaties overweegt het kabinet intussen een aanvraag van een exploratievergunning voor Nederland en zet daarmee de deur open voor nog meer investeringen en technologische ontwikkeling voor diepzeemijnbouw. "Hiermee riskeert het kabinet niet alleen dat er geld en tijd wordt verspild aan een destructieve technologie die mogelijk nooit iets zal opleveren. We moeten juist nu volledig inzetten op een circulaire economie waarin we grondstoffen recyclen."

In de kamerbrief haalt het kabinet het WWF-rapport The Future is Circular aan (pdf: 2,3 MB). Uit dat rapport blijkt dat de vraag naar mineralen voor de overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen en batterijopslag met maar liefst 58 procent kan worden verminderd door innovatie in hernieuwbare technologie en recycling.

Meer informatie

Tekst en film: WWF Nederland
Foto: Jürgen Freund (leadfoto: zwart koraal, Papoea Nieuw Guinea)