kleine rietgans

Natuurjournaal 8 januari 2024

Nature Today
8-JAN-2024 - Kou drijft kleine rietganzen naar Nederland en wezels vluchten voor water.

Uit het noorden is de kou komen aanzetten, en daarmee komen ook nog meer ganzen die tot nu toe in Denemarken overwinterden. Eind december werd het daar al kouder en dat merkten we hier direct aan de toenemende aantallen kleine rietganzen. Het is een van de zeldzamere ‘bruine ganzen’, met slechts een paar duizend overwinteraars per jaar tegenover de honderdduizenden kolganzen, grauwe ganzen en toendrarietganzen. En hoe hou je ze ook alweer allemaal uit elkaar? Lees, kijk én luister in dit bericht van Vogelbescherming.

Wezels zijn overdag actief

Watervogels weten wel raad met het hoge water, maar voor andere dieren die in de uiterwaarden leven is het wel een probleem. Bijvoorbeeld wezels, die al niet zo van water houden. Degenen met een ondergelopen territorium, moeten het op een andere plek zien te rooien. Als ze hun lievelingsvoedsel – woelmuizen – niet kunnen vinden eten ze ook wel bosmuizen, ratten en slakken. Zelf moeten ze oppassen voor katten, uilen en vossen. Ook bunzingen lusten wel een wezel, als ze op hun nachtelijke tochten het kleinere roofdier slapend in een holletje vinden. Maar wat dat betreft hebben de wezels deze week misschien een gelukje: de bunzing gaat in de regen wel op stap, maar blijft bij kou wel eens een paar nachten lekker binnen.

Tekst: Nienke Lameris, Nature Today
Foto's: Ralph Blokker, Waarneming.nl; Mervyn en Felina, Waarneming.nl