Een van de vier zeer grote sluipwespen die voorkomt op het Landgoed Wellenseind, Megarhyssa vagatoria

Biodiversiteitsweekend landgoed Wellenseind levert tenminste 262 nieuwe soorten op

EIS Kenniscentrum Insecten
21-JUN-2024 - In het weekend van 14 tot en met 16 juni 2024 werd op het Brabantse landgoed Wellenseind een biodiversiteitsweekend gehouden. Tijdens het weekend hielpen meer dan vijftig natuurkenners mee om de biodiversiteit van het landgoed beter in kaart te brengen. Samen namen zij tenminste 262 nieuwe plant- en diersoorten voor het landgoed waar, waaronder bijzondere soorten zoals de mierendief.

Mierendief

De mierendief is een zeldzame spin die zich vanuit Limburg langzaam uitbreidt naar het noorden

Een van de grootste verrassingen betrof de vondst van een jonge mierendief, een zeldzame spin die nog niet eerder in de Kempen was gezien. Vanuit Limburg lijkt deze spin zijn verspreidingsgebied uit te breiden. Zeldzame soorten vormen vaak een indicator voor bijzondere of gunstige omstandigheden in een gebied. Dat bleek ook uit andere diersoorten die in het weekend werden gezien: de vinpootsalamander, de kamsalamander, de eiken-ruigsprietboktor, de rode maskerbij, de groefkopveldwesp, het wit weeskind (nachtvlinder), de gevlamde vlinder (rups) en de knotssprietbladwesp Cimbex connatus.

Scheppen, vangen en kloppen

Er vonden tal van excursies plaats en specialisten op het gebied van bepaalde soortgroepen of soorten gingen kijken, luisteren, scheppen, vangen en kloppen: allerlei technieken werden ingezet om ook lastig te vinden soorten op te sporen. Het wisselvallige weer speelde helaas parten. De nachtactiviteiten konden door aanhoudende regen slechts gedeeltelijk doorgaan en overdag bleef de temperatuur laag en waaide het krachtig.

Deze erg grote, groene rups is van de gevlamde vlinder. Deze nachtvlinder is zeldzaam en de rupsen worden niet vaak gemeldTijdens excursies werd geprobeerd zoveel mogelijk verschillende soorten te vinden op landgoed Wellenseind

Desondanks staat de teller nu al boven de 940 soorten. Daar komen er nog heel wat bij, omdat nog niet alle deelnemers hun waarnemingen hebben ingevoerd. Daarnaast moeten moeilijk te determineren soorten nog nader onder de loep worden genomen. Het streefdoel van duizend soorten gaat ongetwijfeld gehaald worden. Het totaal aantal waargenomen soorten op het landgoed komt daarmee op tenminste 2.649. Het zal nog een tijdje duren voordat alle resultaten bekend zijn, maar op basis van de tussenstand kunnen we van een groot succes spreken. 

De eiken-ruigsprietboktor is gebonden aan dood hout. De larven leven in droge afgestorven takken in de kronen van bomen

Experts en geïnteresseerden werken samen

Veel plant- en diersoorten vinden was een belangrijk doel van de dag. Het tweede doel was om experts en geïnteresseerden met elkaar in contact te brengen en om van elkaar te leren. Het weekend was een samenwerking van landgoed Wellenseind, EIS - Kenniscentrum Insecten, aangevuld met leden van Vogelwerkgroep de Kempen en de zoogdieren- en plantenwerkgroepen van KNNV Tilburg en vele andere organisaties en deelnemers.

Meer informatie

  • Dit zijn de eerste resultaten. Zodra meer bekend is volgen aanvullende berichten. Op het overzicht van Biodiversiteitsweekend Landgoed Wellenseind kun je de volledige soortenlijst zien en volgen wat er nog bijkomt.

Tekst: Johan van 't Bosch (EIS Kenniscentrum Insecten) en Lex Peeters (Landgoed Wellenseind)
Foto's: Lex Peeters (leadfoto: Een van de vier zeer grote sluipwespen die voorkomt op het Landgoed Wellenseind, Megarhyssa vagatoria)