Azuurwaterjuffer

Coenagrion puella. Azuurwaterjuffer Azuurwaterjuffer (Bron: Ab H Baas, Saxifraga)

Coenagrion puella

Beschrijving: Een algemene juffer, waarvan het mannetje veel blauw heeft op het achterlijf. Hij is te verwarren met o.a. de Watersnuffel en de Variabele waterjuffer, die beide in mei vliegen en ook blauw/zwart zijn. De schouderstreep is vaak kenmerkend. Bij Watersnuffel is de lichte schouderstreep even breed of breder dan de onderliggende zwarte, bij variabele waterjuffer is de lichte schuoderstreep vaak onderbroken.
Grootte: Ongeveer 3 - 3,5 cm lengte.
Habitat: De Azuurwaterjuffer is aan te treffen bij stilstaande wateren, en wordt vaak bij tuinvijvers gezien.
Fenofase: Vliegt vanaf half mei, met een piek in juni.

Waarnemingen voor deze soort