Gewone oeverlibel

Orthetrum cancellatum. Gewone oeverlibel Gewone oeverlibel (Bron: Rudmer Zwerver, Saxifraga)

Orthetrum cancellatum

Beschrijving: Het mannetje van de Gewone oeverlibel is blauw met een donkere achterlijfspunt. Het vrouwtje is geelachtig van kleur en heeft over het achterlijf twee lengtestrepen. Het lichaam is een beetje afgeplat.
Grootte: 4.5 - 5.0 cm lengte.
Habitat: Komt vrijwel overal voor, zelfs in wateren die licht vervuild zijn. Wordt vaak zittend waargenomen op een vlakke, open ondergrond, zoals zandpaden of tegels.
Fenofase: Zomersoort, eerste verschijning in juni.

Waarnemingen voor deze soort