Platbuik

Libellula depressa. Platbuik Platbuik (Bron: Ab H Baas, Saxifraga)

Libellula depressa

Beschrijving: De Platbuik heeft een sterk afgeplat lichaam en in elke vleugel is bij de aanhechting aan het lichaam een grote zwarte vlek zichtbaar. De mannetjes zijn blauw; de vrouwtjes zijn bruinig van kleur.
Grootte: 3.9 - 4.8 cm lengte.
Habitat: Vaak op kleine wateren met weinig vegetatie. Meestal één van de eerste libellen die bij nieuw gegraven wateren verschijnt.
Fenofase: Voorjaarssoort, eerste verschijning in mei en juni.

Waarnemingen voor deze soort