Noordse witsnuitlibel

Leucorrhinia rubicunda. Noordse witsnuitlibel, man Noordse witsnuitlibel (Bron: Andre den Ouden, De Vlinderstichting)

Leucorrhinia rubicunda

Beschrijving: Het mannetje van de Noordse witsnuitlibel is zwart gekleurd met rode vlekken op het achterlijf. Het vrouwtje heeft gele vlekken. De voorkant van de snuit is helderwit.
Grootte: 3.8 - 4.2 cm lengte.
Habitat: Meestal bij vennen en hoogvenen, soms in laagveengebieden of in de duinen. Meestal niet in de stedelijke omgeving te vinden.
Fenofase: Voorjaarssoort, eerste verschijning in mei.

Waarnemingen voor deze soort