Tapuit, www.saxifraga.nl

Tapuit na jaren terug op Terschellinger heide

6-AUG-2011 - Op de Landerumerheide op Terschelling hebben dit voorjaar vier tapuitenpaartjes gebroed. Dat is voor het eerst in jaren.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Op de Landerumerheide op Terschelling hebben dit voorjaar vier tapuitenpaartjes gebroed. Dat is voor het eerst in jaren.

Tapuit (foto: Saxifraga-Piet Munsterman)Twintig jaar geleden bevolkten nog honderd paren de Terschellinger heide. Doordat de heide dichtgegroeide, voelde de tapuit zich er niet meer thuis.

De tapuit is een zangvogel een die qua grootte tussen de mus en merel in zit. De vogel leeft in open zandgrondgebieden.

De heide wordt sinds een tijdje begraasd door paarden en geiten. Zij zorgen ervoor dat de heide open blijft.

Het zand dat op veel plekken aanwezig is trekt konijnen aan die op hun beurt zorgen voor geschikte broedplekken voor tapuiten. Deze broeden namelijk in verlaten konijnenholen.

Het stuivende zand is ook van direct belang voor de vogels. Ze eten insecten die leven op de wortels van de in stuivend zand groeiende jonge helm.

Bron: Staatsbosbeheer
Foto: Saxifraga-Piet Munsterman