emelten

Grote schade verwacht door larven langpootmug

De Natuurkalender
26-FEB-2010 - Op grond van de weersomstandigheden in de afgelopen winter wordt op grote schaal overlast van emelten - de larven van langpootmuggen - verwacht in de akkerbouw, op sportvelden en op golfbanen. De emelten profiteerden van de grote hoeveelheid sneeuw deze winter.

Bericht uitgegeven door De Natuurkalender op vrijdag 26 februari 2010

Op grond van de weersomstandigheden in de afgelopen winter wordt op grote schaal overlast van emelten - de larven van langpootmuggen - verwacht in de akkerbouw, op sportvelden en op golfbanen. De emelten profiteerden van de grote hoeveelheid sneeuw deze winter.

Emelten zijn ongevoelig voor vorst. Ze maken namelijk een soort antivries aan. Wel zijn de jonge emelten gevoelig voor uitdroging. Deze winter - juist in de voor emelten kwetsbare periode - is er steeds sprake geweest van een sneeuwlaag. Deze sneeuwlaag heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat emelten geen last hadden van uitrdroging, waardoor veel emelten de winter overleefd hebben.

Om hierover zekerheid te krijgen heeft entomoloog Henk Vlug op diverse plaatsen monsters genomen. Op een aantal plekken werden 600 tot 800 emelten per m² geteld. Emelten lijken dus inderdaad een topwinter gehad te hebben. In zulke hoge dichtheden kunnen de emelten pas ingezaaide planten, grassen en bloemen volledig kaal vreten. Daarnaast kunnen vernielingen worden aangebracht door vogels - zoals spreeuwen en kraaien - die op zoek gaan naar de emelten.

Met name voor de akkerbouw is het belangrijk om eerst goed te bemonsteren voordat men gewassen gaat aanplanten die gevoelig zijn voor emelten, zoals bieten, koolrabi, spruiten. Ook sportvelden en golfbanen kunnen dit jaar overlast krijgen van emelten. Als emelten hier in hoge dichtheid voorkomen zullen er bruine kale plekken ontstaan.  


Emelten

De meeste schade wordt verwacht van de emelten van de weidelangpootmug (Tipula paludosa) en de koollangpootmug (Tipula Oleracea). De weidelangpootmug heeft één generatie per jaar en vliegt vanaf half augustus, soms tot medio oktober. De koollangpootmug heeft twee generaties per jaar; de eerste generatie vliegt in mei, de tweede in augustus. Beide soorten krijgen nakomelingen vanaf september. De larven voeden zich met jong groen, dat zij vanuit hun holletjes naar beneden trekken.De emelten van de weidelangpootmug kunnen vanaf december tot mei schade veroorzaken. De eerste generatie larven van de koollangpootmug veroorzaakt schade in de zomer, de tweede generatie veroorzaakt schade vanaf de late herfst tot mei.


Langpootmug Tipula paludosa

Voor meer informatie over emelten zie www.insectconsultancy.nl en www.biocontrole.nl.

Tekst: Henk Vlug, Insectconsultancy, Silvia Hellingman, Biocontrole, Arnold van Vliet en Anne Remmerswaal, De Natuurkalender
Foto's: Silvia Hellingman, Biocontrole