Zomereik met meeldauw. Quercus robur met Microsphaera alphitoides.

Eik laat blad veel te vroeg vallen

2-SEP-2010 - De eerste eikenbomen op de Veluwe verliezen hun bladeren, de komende weken zal de rest volgen en dat is ruim twee maanden eerder dan normaal. Oorzaak vormt een opeenstapeling van rampspoed waarvoor voor de eik buitengewoon gevoelig blijkt, zegt ecoloog en de Stentor-columnist Gert-Jan Blankena.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

De eerste eikenbomen op de Veluwe verliezen hun bladeren, de komende weken zal de rest volgen en dat is ruim twee maanden eerder dan normaal. Oorzaak vormt een opeenstapeling van rampspoed waarvoor voor de eik buitengewoon gevoelig blijkt, zegt ecoloog en de Stentor-columnist Gert-Jan Blankena.

Zomereik met meeldauw (foto: Rasbak, GFD-licentie)De bomen krijgen nu de derde plaag voor de kiezen. In het voorjaar vraten wintervlinders de bladeren van de bomen. Halverwege het herstel - de bomen vormden nieuwe bladeren - sloeg extreme droogte toe. Als klap op de vuurpijl volgt nu meeldauw, een schimmelziekte die zich vooral bij inlandse eiken manifesteert. De schimmeldauw komt dit jaar veel vroeger en houdt ook veel uitgebreider huis dan anders.

Het resultaat, zegt Gert-Jan Blankena: 'De kleur klopt niet. Alle bladeren zijn wat misvormd en bedekt met een wittige aanslag. Dit heb ik nog nooit meegemaakt.'

Zijn zoon en woordvoerder van Staatsbosbeheer op de Veluwe, Joris Blankena, bevestigt dat beeld. 'De bladeren van sommige eiken worden bruin en her en der zie je ze al van de bomen vallen.' Terwijl eiken normaal gesproken een van de laatste bomen zijn die hun bladeren laten vallen, eind november, weet Gert-Jan Blankena. De regenperiode komt in ieder geval te laat. 'Het seizoen is inmiddels te ver gevorderd.' Of de oorzaak van alle rampspoed ligt in de klimaatverandering? 'Dat kan,' denkt hij. Maar het kan in dit geval evengoed een ongelukkige samenloop van omstandigheden zijn. En volgens Alterra, kennisinstituut voor de groene leefomgeving, is er zelfs helemaal niets aan de hand: 'Ik heb in mijn omgeving nog niets bijzonders gezien,' beweert onderzoeker en boomspecialist ir. Jitze Kopinga van Alterra. Lokaal kan de situatie verschillen, geeft hij toe.

Op de Veluwe is er beslist iets vreemds aan de hand, zeggen Joris en Gert-Jan Blankena. Volgens Joris Blankena zullen eiken die er toch al wat zwakjes bij stonden zelfs het loodje leggen. De meeste exemplaren zullen de klap echter overleven: 'Eiken zijn heel taai. Maar dit moeten ze niet een paar jaar achter elkaar hebben.'

Bron: de Stentor
Foto: Rasbak, GFD-licentie