Kwartelkoning

Tijd voor nachtbrakers

Sovon Vogelonderzoek Nederland
23-MEI-2009 - Nog maar een maand en dan beleven we alweer de langste dag, qua daguren. Veel vogelaars die bijvoorbeeld voor SOVON broedvogels inventariseren, maken de komende weken extra uren. Naast de ochtendinventarisaties staan ook nachtbezoeken gepland. Een pittige klus, maar wel zeer dankbaar.

Bericht uitgegeven door SOVON op zaterdag 23 mei 2009

Nog maar een maand en dan beleven we alweer de langste dag, qua daguren. Veel vogelaars die bijvoorbeeld voor SOVON broedvogels inventariseren, maken de komende weken extra uren. Naast de ochtendinventarisaties staan ook nachtbezoeken gepland. Een pittige klus, maar wel zeer dankbaar.

 
  Kwartelkoningen

Nachtbezoeken zijn nodig om ook de nachtactieve soorten als rallen, uilen en nachtzwaluwen te kunnen inventariseren. Deze soorten laten zich eigenlijk overdag nooit zien en roepen alleen in het donker. Vanaf de avondschemering kan het goed raak zijn. De kwartel roept 'kwik-me-dit', de kwartelkoning doet 'crex-crex' en de de partijs laat een raspend 'kir'-IK'horen.

Kunt u de komende dagen de slaap niet vatten omdat de avonden te broeierig zijn: geen nood, pak de fiets en maak een avondrondje in de landerijen bij u in de buurt. Een heel goede kans dat u een van de drie patrijsachtigen hoort roepen. Van de drie genoemde soorten is de kwartelkoning het zeldzaamst met slechts een 100 tot 200 roepende exemplaren de afgelopen jaren. Hoort u een aanhoudend, raspend en luid crex-crex, crex-crex, dan bent u een gelukkig mens.

We zien uw meldingen graag tegemoet, Slaap lekker!

Tekst: Harvey van Diek, SOVON Vogelonderzoek Nederland
Foto: IVN Vecht & Plassengebied