Natuurberichten

Uitgever: Sovon Vogelonderzoek Nederland

Vogels tellen, dat is de kernactiviteit van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Met landelijke telprojecten gedurende het hele jaar houden we bij welke soorten vogels waar voorkomen en hoeveel. Onafhankelijkheid, objectiviteit en borging van kwaliteit zijn onze kernwaarden. De resultaten van de tellingen vormen namelijk een belangrijke basis voor het natuurbeleid en -beheer in ons land en worden voor een breed aantal toepassingen gebruikt. Daarnaast zoeken we naar verklaringen van veranderingen middels onderzoek. Waarom gaan vogelsoorten in aantal achteruit of vooruit? Sovon is een non-profit organisatie met een ANBI-status.
Deel deze pagina

Pagina 1 van 67 - 665 Resultaten

Pimpelmeesje bij nestkast in de sneeuw

Tot nu toe is het voorjaar warm en erg droog. Hoe anders was dat vorig jaar. Het koude voorjaar van 2021 had grote gevolgen voor veel vogels die in nestkasten broeden. Die indruk ontstond al tijdens het broedseizoen, maar is nu..


Lees verder 20 mei 2022   1 week oud
Raaf

De raaf is terug van weggeweest. Nadat de vogel in Nederland volledig uitgeroeid was, is er in de jaren zestig hard gewerkt om hem weer terug te krijgen. En met succes. Inmiddels zijn er meer dan 150 broedparen in ons land. Hoe..


Lees verder 6 mei 2022   3 wkn oud

De decennialange toename die bij de meeste watervogelsoorten te zien was, is recent tot een halt gekomen. Er is zelfs een afname te zien als we kijken naar de absolute aantallen van de watervogels die vooral in de winterhelft van..


Lees verder 22 april 2022   1 maand oud

In 2022 staat de merel volop in de spotlights van tellers en onderzoekers. Meer dan de helft van de merels broedt tegenwoordig in steden en dorpen, het terrein waar ook dit voorjaar weer zo’n duizend vogelaars op pad gaan voor..


Lees verder 8 april 2022   1 maand oud
Je doet merels een plezier met appels.

Merels zie je overal. Maar om onduidelijke redenen lopen de aantallen terug, met name in de stad en in de bossen op zandgronden. Dat zou kunnen komen doordat daar te weinig voedsel voor ze is. Maar eigenlijk weten we helemaal niet..


Lees verder 26 maart 2022   2 mnd oud
Tjiftjaf in meidoorn

Heb je hem al gehoord? De tjiftjaf zingt weer. De laatste dagen schiet het aantal meldingen van deze bekende zomergast weer omhoog. Ook dit jaar kun je de fenologie van zomervogels weer live volgen: met LiveAtlas, waarin complete..


Lees verder 13 maart 2022   2 mnd oud

Eens in de drie jaar wordt de balans opgemaakt van de vogels in de internationale Waddenzee. Een recent verschenen rapport toont interessante feiten en ontwikkelingen. Zo zijn bergeend en pijlstaart sterk afhankelijk van de..


Lees verder 25 februari 2022   3 mnd oud
presentatoren vogelverhalen

Achter elke vogelsoort schuilt een verhaal. Waarom moet je in bomen klimmen om wespendieven te onderzoeken? En waarom laten kolganzen ons land steeds meer links liggen? Vogelexperts en bevlogen vogelaars delen hun kennis hierover..


Lees verder 11 februari 2022   3 mnd oud
Pontische meeuw

Elk jaar wordt aan het einde van het jaar de balans opgemaakt van een aantal zeldzame broedvogels van ons land. De gegevens komen uit het Meetnet Broedvogels van Sovon, aangevuld met informatie via vogelwerkgroepen en..


Lees verder 14 januari 2022   4 mnd oud
merel sleedoorn lead

Het gaat niet goed met de Merel, een van de talrijkste vogels in ons land. De afgelopen jaren nemen de aantallen gestaag af. In het Jaar van de Merel gaan we op zoek naar oorzaken. Om meer te weten te komen over de invloed van..


Lees verder 31 december 2021   4 mnd oud

Archief