Natuurberichten

Uitgever: Sovon Vogelonderzoek Nederland

Vogels tellen, dat is de kernactiviteit van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Met landelijke telprojecten gedurende het hele jaar houden we bij welke soorten vogels waar voorkomen en hoeveel. Onafhankelijkheid, objectiviteit en borging van kwaliteit zijn onze kernwaarden. De resultaten van de tellingen vormen namelijk een belangrijke basis voor het natuurbeleid en -beheer in ons land en worden voor een breed aantal toepassingen gebruikt. Daarnaast zoeken we naar verklaringen van veranderingen middels onderzoek. Waarom gaan vogelsoorten in aantal achteruit of vooruit? Sovon is een non-profit organisatie met een ANBI-status.
Deel deze pagina

Pagina 1 van 65 - 649 Resultaten

De dwergganzen die in Zweeds Lapland broeden en deels in Nederland overwinteren brachten in de zomer van 2021 ten minste twintig jongen groot. Dit was het beste broedseizoen sinds 2012. De vele jongen zijn een opsteker voor het..


Lees verder 22 oktober 2021   1 dag oud
Oehoe op nestlocatie in Limburg

In 120 jaar tijd veranderde de samenstelling van vogels die regelmatig in Nederland broeden drastisch. Aansprekende soorten als de zeearend en oehoe vestigden zich met een verrassende snelheid. Tegelijk verdwenen er..


Lees verder 12 oktober 2021   1 week oud
niet delen

In de afgelopen dagen stroomden tienduizenden ganzen ons land binnen, vooral kolganzen en kleinere aantallen grauwe ganzen en toendrarietganzen. De vogels benutten de gunstige rugwind. Hun aankomst is vroeg ten opzichte van..


Lees verder 24 september 2021   4 wkn oud
Jonge Blauwe Kiekendief met zender

Anno 2021 broeden er minder blauwe kiekendieven dan zeearenden in Nederland. Alleen op Texel, Terschelling en in de Groningse akkers komen nog paren voor. Afname van de broedpopulatie wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat..


Lees verder 10 september 2021   1 maand oud
Takkelingen. Jonge boomvalken

Boomvalken broeden steeds vaker in hoogspanningsmasten. Mocht je deze prachtige vogel willen zien, dan loont het dus de moeite om in het voorbijgaan eens goed omhoog te kijken. Maar hoe kom je meer te weten over een soort die zo..


Lees verder 27 augustus 2021   1 maand oud
Ochtendgloren na een natte nacht

Op 14 augustus om 10.00 uur gingen honderd jongeren en experts van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie en SoortenNL van start om in 24 uur zoveel mogelijk planten en dieren waar te nemen op zoveel mogelijk plekken op..


Lees verder 18 augustus 2021   2 mnd oud

Van 17 juli 2021 tot en met 9 januari 2022 is de vogeltentoonstelling 'Vogelpracht' te zien in het Teylers Museum te Haarlem. Stap binnen in een bonte volière, ontdek de mooiste vogelafbeeldingen uit de collectie van het museum en..


Lees verder 13 augustus 2021   2 mnd oud
foeragerende ooievaars lead

Veel vogels zijn voor hun broedsucces deels afhankelijk van gunstige weersomstandigheden. Zo ook de ooievaar. De afgelopen voorjaren bestonden echter uit extremen: na enkele jaren van droogte, verzuipen we nu ineens in een..


Lees verder 30 juli 2021   2 mnd oud
Een strandplevier loopt op het strand van Ameland naar zijn nest om te gaan broeden. De foto is in het kader van nestonderzoek en op een zorgvuldige manier gemaakt. Foto: Johan Krol

Op de grillige grens tussen water en land leven kustbroedvogels als de kluut, strandplevier en visdief. Deze pioniers brengen te weinig jongen groot in de Waddenzee. In het kader van Wij&Wadvogels, een project om de situatie voor..


Lees verder 20 juli 2021   3 mnd oud
Tureluur op plasdras weiland Marken

Met de meeste weidevogels gaat het niet goed. De Grutto en de Scholekster zijn de laatste decennia flink in aantal afgenomen en de Kievit gaat daar nu in rap tempo achteraan. Een uitzondering daarop is de Tureluur, die niet meer..


Lees verder 2 juli 2021   3 mnd oud

Archief