Natuurberichten

Uitgever: Sovon Vogelonderzoek Nederland

Vogels tellen, dat is de kernactiviteit van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Met landelijke telprojecten gedurende het hele jaar houden we bij welke soorten vogels waar voorkomen en hoeveel. Onafhankelijkheid, objectiviteit en borging van kwaliteit zijn onze kernwaarden. De resultaten van de tellingen vormen namelijk een belangrijke basis voor het natuurbeleid en -beheer in ons land en worden voor een breed aantal toepassingen gebruikt. Daarnaast zoeken we naar verklaringen van veranderingen middels onderzoek. Waarom gaan vogelsoorten in aantal achteruit of vooruit? Sovon is een non-profit organisatie met een ANBI-status.

Pagina 1 van 74 - 733 Resultaten

Slobeend met kuikens van enkele dagen oud

Het zien van eendenkuikens is altijd een vrolijk moment, zeker wanneer je de eerste ziet. In juni en juli kun je nog steeds moedereenden met kuikens tegenkomen. Maar let op, dit zijn meestal geen wilde eenden! ..


Lees verder 19 juni 2024   1 uur oud
afstervend en dood beukenhout

Meer diversiteit in de structuur van de boom- en struiklaag, een toename van afstervend en dood hout, meer soorten mieren en bijzondere doodhoutkevers, en een hogere dichtheid van karakteristieke broedvogels. Dat is de opbrengst..


Lees verder 18 juni 2024   1 dag oud

Buizerd of wespendief? Een bekend en berucht duo op het gebied van determinatie. Onder goede omstandigheden of met veel ervaring zijn ze goed te onderscheiden. Naast dat ze dus niet altijd makkelijk te herkennen zijn, hebben..


Lees verder 1 juni 2024   2 wkn oud
Rietorchis op de Drentse Aa

Vandaag, op de Internationale Dag van de Biodiversiteit, lanceert een consortium van natuurorganisaties het Nationaal Dashboard Biodiversiteit. Het online Dashboard geeft een overzicht van de staat van de Nederlandse natuur en..


Lees verder 22 mei 2024   4 wkn oud

De houtsnip is een steltloper die, in tegenstelling tot de meeste andere steltlopers, vooral voorkomt in bossen. Overdag zitten ze vaak diep verstopt in het bos maar in het donker trekken ze eropuit om te gaan foerageren op..


Lees verder 19 mei 2024   1 maand oud
Steeds meer Grote Zilverreigers overwinteren in Nederland

Terwijl de grote zilverreigers en lepelaars in ons land toenemen, nemen andere soorten zoals de scholekster en brilduiker juist af. Dat blijkt uit de meest recente analyse van tellingen van watervogels door Sovon Vogelonderzoek..


Lees verder 11 mei 2024   1 maand oud
Roodborsttapuit Saxifraga

De populaties van vogels die in Nederland broeden waren in 2023 gemiddeld ruim 28 procent groter dan in 1990. Van 185 soorten zijn er 92 in aantal toegenomen, 83 afgenomen, bleven 9 soorten stabiel, en is van één soort de trend..


Lees verder 6 mei 2024   1 maand oud
Mezenkastje op het terrein van de Efteling, bij Langnek.

Geen enkel voorjaar is hetzelfde, zo laten de controles van tienduizenden nestkasten van vogels zien. In 2023 regende het veel in maart en april en begonnen veel zangvogels laat met broeden. Doordat het weer later in mei en zeker..


Lees verder 3 mei 2024   1 maand oud
Braamsluiper Saxifraga

Veel soorten zangvogels die in Afrika overwinteren, arriveren dit jaar een stuk eerder massaal in Nederland. Braamsluipers, nachtegalen en bonte vliegenvangers werden minstens een week eerder dan normaal al in flinke aantallen..


Lees verder 19 april 2024   2 mnd oud
Paapjesman op teunisbloem

Het paapje is grotendeels uit ons land verdwenen door de intensivering van de landbouw. Maar ook in beschermde natuurgebieden gaat de soort achteruit. Naar de oorzaken hiervan hebben Sovon Vogelonderzoek, Stichting Bargerveen en..


Lees verder 5 april 2024   2 mnd oud

Archief