Naakte lathyrus. Foto vrij te gebruiken zonder beperkingen.

Zeer zeldzame naakte lathyrus op akker De Poel

4-AUG-2009 - In De Poel onderhoudt Natuurmonumenten sinds drie jaar ouderwetse akkertjes. De akkertjes zijn ingezaaid met ongeschoond zaad van spelt. Tussen het spelt staat nu het zeer zeldzame ‘akkeronkruid’ naakte lathyrus.

Bericht uitgegeven op dinsdag 4 augustus 2009

In De Poel onderhoudt Natuurmonumenten sinds drie jaar ouderwetse akkertjes. De akkertjes zijn ingezaaid met ongeschoond zaad van spelt. Tussen het spelt staat nu het zeer zeldzame ‘akkeronkruid’ naakte lathyrus.

Ongeschoond zaad
In het Heggengebied (deel van De Poel) onderhoudt Natuurmonumenten twee akkertjes op wat hoger gelegen delen. Elk jaar wordt een ander oud gewas ingezaaid, zoals spelt of rogge. Dit gebeurt met ongeschoond zaad, waar nog akkeronkruiden inzitten. Dit jaar werd de zeer zeldzame naakte lathyrus er aangetroffen. Deze gele bloem is de afgelopen jaren zeer sterk afgenomen in Nederland.

Akker bewerken met trekpaarden
Ook andere akkeronkruiden staan op de akker, zoals de klaproos en bolderik. Een deel van de akker wordt geoogst, maar een deel blijft staan. Hier maken zaadetende dieren zoals de patrijs en de leeuwerik dankbaar gebruik van. De akkertjes worden samen met Stichting het Werkend Trekpaard op ouderwetse wijze bewerkt. Het ploegen en dorsen gebeurt met Zeeuwse trekpaarden. Dit kunt u ook zelf meemaken in het nabijgelegen natuurgebied de Zwaakse Weel op 17 oktober. Kijk op de website van de stichting.

Bron: Natuurmonumenten
Foto: naakte lathyrus