Deens lepelblad

Lepelblad vaart wel bij zoute berm

14-JAN-2010 - Zoutleveranciers hebben de afgelopen weken overuren gedraaid in Nederland. De winter is nog niet voorbij en er is al 100.000 ton zout gestrooid. Wat zijn de gevolgen van al dat zout voor planten langs de weg?

Bericht uitgegeven op donderdag 14 januari 2010

Zoutleveranciers hebben de afgelopen weken overuren gedraaid in Nederland. De winter is nog niet voorbij en er is al 100.000 ton zout gestrooid. Wat zijn de gevolgen van al dat zout voor planten langs de weg?

Volgens Arnout-Jan Rossenaar, ecoloog bij Staatsbosbeheer, valt de schade mee. "Het strooien van zout is op zich niet gunstig voor de natuur", aldus Rossenaar. "De meeste bermplanten gaan inderdaad dood door het zout in de berm. Sommige bermplanten zijn echter juist gebaat bij het strooien." Enkele zoutplanten - die normaalgesproken langs de kust en in kwelders in het waddengebied voorkomen - hebben zich inmiddels langs de snelweg gevestigd. Het gaat om Deens lepelblad, Engels gras, stomp kweldergras en hertshoornweegbree.


Deens lepelblad

Deze 'pekelplanten' zijn vanuit de kustgebieden het land ingetrokken. De verspreidingskaart van het Deens lepelblad lijkt opvallend veel op de snelwegenkaart. Rossenaar legt uit: "Waarschijnlijk worden de plantjes verspreid via de auto’s. Een auto rijdt even in de berm, er komen een paar zaden in de autoband en die vallen er verderop weer uit."

Het Deens lepelblad bloeit in april. Dan kleurt het vele kilometers berm langs de Nederlandse snelweg wit.

Bron: Staatsbosbeheer
Foto: Paul Busselen, K.U. Leuven Campus Kortrijk