Roerdomp

Roerdomp profiteert mee van nieuwe natuur Jorisstuk

17-JUN-2010 - De roerdomp heeft in de nieuwe natuur van het Jorisstuk in de Nieuwkoopse Plassen een broedplek gevonden. Dat deze uiterst zeldzame broedvogel hier nu al zit, is een opsteker voor het natuurbeheer.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

De roerdomp heeft in de nieuwe natuur van het Jorisstuk in de Nieuwkoopse Plassen een broedplek gevonden. Dat deze uiterst zeldzame broedvogel hier nu al zit, is een opsteker voor het natuurbeheer.

Roerdomp (foto: IVN Vecht en Plassengebied)Roerdompen hebben een mysterieus imago en worden maar zelden gezien. Dit komt ook doordat hun aantal de afgelopen decennia hard achteruit gegaan is. Van de duizenden roerdompen begin 20ste eeuw, zijn er nu nog maar rond de honderd over in Nederland. Dat maakt de moerasvogel tot een uiterst zeldzame broedvogel.

Natuur voor schuwe moerasvogels
Eind 2009 is in de Nieuwkoopse Plassen het Jorisstuk van verlaten landbouwgrond naar natte natuur omgezet. Boswachter Martijn van Schie: ‘We wilden hier graag natte graslanden met riet hebben, waar bijvoorbeeld de purperreiger zijn voedsel kan vinden. Maar ook de roerdomp heeft hier van geprofiteerd. Ook hebben we rond de nieuwe natuur gezorgd voor rust, dat is voor deze schuwe vogels echt nodig.’ Naast de roerdomp zijn ook de porseleinhoen en waterral er gehoord. Zeer waarschijnlijk broeden deze beide schuwe moerasvogels ook in het Jorisstuk. Boswachter van Schie: 'Het geeft in ieder geval aan hoe belangrijk deze moerasnatuur is en hoe snel moerasvogels nieuwe plekken ontdekken.'

Kenmerkend gehoemp
De roerdomp is aangepast aan het leven in rietmoerassen. Natuurmonumenten zorgt voor een natuurlijk, flexibel waterpeil in het Jorisstuk: precies wat een roerdomp graag wil. De afgelopen weken is de kenmerkende roep van de roerdomp, die klinkt alsof je over een bierflesje blaast, meerdere malen gehoord. Dit duidt erop dat de roerdomp hier een territorium heeft.

Goede camouflage
De prachtige camouflage en het behoedzame gedrag van de roerdomp zorgen ervoor dat hij vaker gehoord dan gezien wordt. Heel karakteristiek is de ‘paalhouding’ van de roerdomp. Als hij zich bespied voelt, staat hij roerloos stil met zijn snavel recht naar boven wijzend. Zo is hij tussen het riet bijna niet te zien. Wilt u meer zien van de roerdomp? Klik dan hier.

Bron: Natuurmonumenten
Foto: IVN Vecht en Plassengebied
Geluid: (c) ETI BioInformatics, SoortenBank.nl