Europese Kraanvogel, Van Wikipedia GNU Licentie

Droogte treft kraanvogels in jubileumjaar

31-MEI-2011 - De legsels van de broedende kraanvogels in het Fochteloërveen zijn verloren gegaan door de aanhoudende droogte. Het verlies is een forse tegenvaller voor behoud van de kraanvogel als broedvogel in Nederland. Juist dit jaar zouden de kraanvogels hun tiende jubileum vieren als broedvogel in het Fochteloërveen. De majestueuze vogels broeden sinds 2001 in dit hoogveengebied, het enige broedgebied van kraanvogels in ons land.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

De legsels van de broedende kraanvogels in het Fochteloërveen zijn verloren gegaan door de aanhoudende droogte. Het verlies is een forse tegenvaller voor behoud van de kraanvogel als broedvogel in Nederland. Juist dit jaar zouden de kraanvogels hun tiende jubileum vieren als broedvogel in het Fochteloërveen. De majestueuze vogels broeden sinds 2001 in dit hoogveengebied, het enige broedgebied van kraanvogels in ons land.

Hoogveen droogt in
Europese kraanvogel (foto: Marek Szczepanek)Het natte en rustige hoogveengebied op de grens van Drenthe en Friesland is normaal gesproken een veilig broedgebied voor kraanvogels. Vossen mijden de natte delen in het hoogveen. Het Fochteloërveen kampte de afgelopen decennia met verdroging door onttrekking van grondwater voor de omringende landbouw. Met een stelsel van damwanden en overgangszones wordt het regenwater in het hoogveen gehouden. Zo voorkomt Natuurmonumenten zoveel mogelijk dat het wegstroomt via de sloten in het landbouwgebied rondom.

Nekslag kraanvogels
De langdurige droogte deze winter en voorjaar bleek de nekslag voor de kraanvogels. Twee broedplekken kwamen droog te liggen en werden bereikbaar voor vossen. De legsels en een kraanvogel zijn opgevreten. Het was het mannetje van het paar dat in 2001 als eerste in het veen broedde. Het derde legsel ging verloren door de onrust die ontstond tijdens het blussen van de brand op Tweede Paasdag. Die brand was het gevolg van droogte. Natuurmonumenten wil de door brand beschadigde damwanden zo snel mogelijk repareren.

Broedpoging gestaakt
Een maand na de brand is duidelijk geworden dat het derde kraanvogelpaar het nest definitief heeft verlaten en het veengebied links laat liggen. Normaal hadden ze een tweede poging gedaan om te broeden, maar vermoedelijk is de drukte tijdens de brand teveel geweest. De andere paren zijn nog aanwezig en doen misschien nog een tweede broedpoging.

Meer droogtepech
Ook elders leidt de droogte tot schade aan vogels: veel weidevogels beginnen niet aan nesten omdat de droge bodem onvoldoende bereikbaar voedsel heeft voor de kuikens. Aan de randen van het IJsselmeer zijn juist honderden nesten van beschermde vogels weggespoeld. Rijkswaterstaat verhoogde het om een extra zoetwaterbuffer op te bouwen ten behoeve van de landbouw. Door de sterke westenwind van de afgelopen dagen verdwenen nesten van kluten, visdieven en ander grondbroeders langs het IJsselmeer in de golven.

Bron: Natuurmonumenten
Foto: Marek Szczepanek, GNU Licentie