Grondster

Grondster doorstaat dapper droogte

FLORON
13-JUN-2011 - Het droge voorjaar maakt de natuur dorstig. Droogteschade treedt vooral op bij meerjarige soorten. Maar ook aan het voorkomen van eenjarige soorten valt iets terug te lezen over het weersverloop.

Bericht uitgegeven door FLORON op [publicatiedatum]

Het droge voorjaar maakt de natuur dorstig. Droogteschade treedt vooral op bij meerjarige soorten. Maar ook aan het voorkomen van eenjarige soorten valt iets terug te lezen over het weersverloop.

De meeste eenjarige plantensoorten kiemen in het voorjaar en voltooien hun levenscyclus voor de herfst. Het zijn vaak kleine planten omdat ze zonder uitgebreide reserves moeten groeien, bloeien en vruchtzetten. En dat in een tijdsbestek van enkele weken of maanden. In botanisch jargon noemen we deze zomerse eenjarigen, die het zonder winterknoppen moeten stellen, therofyten. Letterlijk ‘zomerplanten’.

Grondster is zo’n therofyt. De soort behoort tot de familie van de anjerachtigen. Daar heb je veel eenjarigen. Breukkruid, spurrie, zandmuur en kransmuur: allemaal kleine, eenjarige soorten die merendeels in het voorjaar kiemen en in de voorzomer of zomer bloeien en vruchtzetten. Voor de kieming is echter wel vocht nodig.

Grondster (foto: Wout van der Slikke).

Bij Grondster is deze vochtafhankelijkheid soms mooi aan de standplaats te zien. Zo vinden we haar regelmatig op drooggevallen ondieptes op zandpaden. Juist daar waar enige tijd water is blijven staan, duiken de grondsterren later in het seizoen op. De zaden kiemen in zeer vochtige omstandigheden. Waarschijnlijk zelfs in het water.

Dit lange droge voorjaar lijkt voor zo’n iel plantje een zware dobber, maar toch werden de afgelopen weken al heel wat waarnemingen van deze soort gedaan. Dat klopt met het gegeven dat Grondster een vroege kiemer is. Het zaad heeft dus al voor de droogte weten te kiemen en kan de droge omstandigheden daarna goed doorstaan. Voor laatkiemende soorten als gentianen is het lange droge voorjaar mogelijk wel een probleem, maar de buien van afgelopen weken kwamen daarvoor wellicht toch nog op tijd.

Tekst en foto: Wout van der Slikke, FLORON