Roerdomp

Roepende roerdompen op Tiengemeten

7-JUL-2011 - Op Tiengemeten zijn twee roerdompen waargenomen. Boswachter Gerwin Geertse verwacht dat de twee zeldzame moerasvogels op het eiland zitten vanwege het droge voorjaar. Door verbindingen tussen natuurgebieden kan deze schuwe vogel in tijden van nood op zoek naar ander geschikt leefgebied.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Op Tiengemeten zijn twee roerdompen waargenomen. Boswachter Gerwin Geertse verwacht dat de twee zeldzame moerasvogels op het eiland zitten vanwege het droge voorjaar. Door verbindingen tussen natuurgebieden kan deze schuwe vogel in tijden van nood op zoek naar ander geschikt leefgebied. 

Natte gebieden
De roerdomp is een zeldzame en schuwe moerasvogel. De uitgestrekte rietvelden waar ze in broeden en naar voedsel zoeken, nemen steeds verder af in grootte en kwaliteit. In de jaren ‘70 vorige eeuw waren er nog 500 tot 700 paren in Nederland. Nu zijn er nog ongeveer 200 tot 300 broedparen.  

Roerdomp (foto: Saxifraga-Arie de Knijff)

Droog voorjaar
Door het droge voorjaar van 2011 zoeken roerdompen naar natte rietvelden om in te (over)leven. Juist in het middengedeelte op Tiengemeten, Weelde, is het lang nat geweest. Boswachter Gerwin Geertse: ‘Weelde is nu een geschikte uitwijkplaats om voedsel te zoeken en uit te rusten. Het is nog niet de meest favoriete plek van de roerdomp, want er staat te weinig overjarig, oud riet. Broeden doen ze nu dus nog niet, hopelijk in de toekomst wel.’  

Belang van verbinden natuur
Natuurmonumenten werkt aan het vergroten en verbinden van natuurgebieden. Hierdoor ontstaat een netwerk dat functioneert als één groot natuurgebied: de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Boswachter Geertse: ‘Bij ongunstige omstandigheden kunnen dieren dan ergens anders heen. Zo overleven ze het en komen het jaar daarop weer tot broeden. Dat geeft meer veerkracht aan populaties, zoals nu bij de roerdompen’.  

Weelde belangrijk voor roerdomp
Het zou boswachter Geertse niet verbazen als de roerdompen volgend jaar niet meer op het natuureiland zitten. ‘Misschien broeden ze dan wel in de Nieuwkoopse Plassen. Als ze gaan broeden op Tiengemeten zal dat waarschijnlijk onregelmatig en in Weelde zijn. Het westen van het eiland is te dynamisch wat waterpeil betreft. De roerdomp broedt namelijk op de grond.’ 

Kierbesluit
In het Haringvliet is de soort als broedvogel achteruit gegaan als gevolg van het afsluiten van het Haringvliet. Na de afsluiting zijn de rietlanden hier verruigd en is het overgebleven riet van veel mindere kwaliteit. Terwijl de roerdomp afhankelijk is van natte rietvelden. Het besluit om de Haringvlietdam toch op een kier te zetten, is dus goed nieuws voor de moerasvogel. 

Roepen
Het bijzondere gehoemp van de roerdompen is vaak te horen. Het lijkt nog het meest alsof iemand over een leeg bierflesje blaast (gehoemp, klik op het geluidicoon). Gerwin Geertse: ‘Dat de vogels continue roepen verbaast me niet, dat heb je nu eenmaal met twee mannetjes naast elkaar. Het feit dat ze erg actief roepen, is vaak een indicatie dat ze niet gepaard hebben.’

Bron: Natuurmonumenten
Foto: Saxifraga-Arie de Knijff