Een juist geringde volwassen man Grauwe Klauwier

Oudste klauwier heeft weinig succes

Stichting Bargerveen
1-AUG-2013 - Het mannetje Grauwe klauwier ‘XX’ heeft met een respectabele leeftijd van 8 jaar en meer dan 200.000 vliegkilometers op de teller de Nederlandse records verbroken. Bovendien nestelt deze man zich in de top drie van oudst bekende Grauwe klauwieren van de wereld. Ondanks zijn jarenlange ervaring had het mannetje dit jaar geen succes bij het broeden. Tot driemaal toe werd zijn nest in het Bargerveen leeggeroofd.

Bericht uitgegeven door Stichting Bargerveen [land] op [publicatiedatum]

Het mannetje Grauwe klauwier ‘XX’ heeft met een respectabele leeftijd van 8 jaar en meer dan 200.000 vliegkilometers op de teller de Nederlandse records verbroken. Bovendien nestelt deze man zich in de top drie van oudst bekende Grauwe klauwieren van de wereld. Ondanks zijn jarenlange ervaring had het mannetje dit jaar geen succes bij het broeden. Tot driemaal toe werd zijn nest in het Bargerveen leeggeroofd.

Plaatstrouw
Een juist geringde volwassen man Grauwe klauwier (foto: Marten Geertsma)Het is bijna niet voor te stellen dat een zangvogeltje van 30 gram, vergelijkbaar met een huismus, acht jaar lang tussen Nederland en zuidelijk Afrika op-en-neer vliegt. Maar het mannetje met code-ring ’XX’ heeft het hem geflikt. Hij is daarmee de oudst bekende Grauwe klauwier van Nederland en de op twee na oudste van de wereld. Ondanks zijn omzwervingen van meer dan 200.000 kilometer is hij bijzonder plaatstrouw gebleken: voor zover bekend keerde de vogel telkens terug naar het Bargerveen en broedde daar binnen drie kilometer van de plek waar hij zelf uit het ei kroop.

Kansen
Klauwierenlandschap in Drenthe (foto: Marten Geertsma)Jarenlang onderzoek door Stichting Bargerveen heeft veel kennis over Grauwe klauwieren opgeleverd en sterk bijgedragen aan de bescherming en wederopstanding van deze, nog steeds schaarse, broedvogel in Nederland. Waar de soort halverwege de jaren ’80 nog uit Nederland leek te verdwijnen, broeden er nu weer ruim 300 paren en zijn er kansen op verdere uitbreiding. Door het ringonderzoek is ook de overlevingskans per individu bekend. Met gemiddeld 17% overlevingskans in hun eerste levensjaar en daarna een gemiddelde jaarlijkse overlevingskans van 55%, is de kans dat een Grauwe klauwier 8 jaar oud wordt slechts 0,2 procent!

Stamboom
Jonge Grauwe klauwieren in nest (foto: Marten Geertsma)Leuke bijkomstigheid van het onderzoek is dat de familiegeschiedenis van alle klauwieren grotendeels bekend is. Mannetje ‘XX’ kroop met drie broers of zussen op 1 juli 2005 uit het ei. Een van zijn broers werd in 2006 nog gezien, maar man ‘XX’ werd een paar jaar uit het oog verloren. Vanaf 2010 broedde hij echter jaarlijks succesvol op steeds dezelfde locatie in het Bargerveen en bracht tenminste 12 jongen voort bij twee verschillende vrouwen. In 2013 broedde hij opnieuw op die locatie met een nieuwe vrouw. Maar zowel het eerste, tweede als derde nest werden al in de ei-fase gepredeerd. In theorie is er 55% kans dat hij het volgend jaar nog een keer komt proberen.

Tekst: Marijn Nijssen & Marten Geertsma, Stichting Bargerveen
Foto's: Marten Geertsma, Stichting Bargerveen