Natuurberichten

Uitgever: Stichting Bargerveen

Stichting Bargerveen werkt aan duurzaam, systeemgericht herstel, ontwikkeling en behoud van natuur. Wij ontwikkelen ecologische kennis door middel van onderzoek, beheer-experimenten, monitoring en landschapsecologische systeemanalyses (LESA). Deze kennis vertalen we naar de praktijk van beheer en beleid.
Deel deze pagina

Pagina 1 van 10 - 97 Resultaten

Brede geelgerande waterroofkever

De brede geelgerande waterroofkever is de grootste en tevens een van de meest zeldzame en best beschermde soorten waterroofkevers van Europa. In Nederland komt de soort alleen nog voor in enkele vennen in Drenthe. Net als in 2010..


Lees verder 6 september 2022   3 wkn oud
Sleedoornpage

De sleedoornpage is een in Nederland bedreigde vlindersoort. Er is nog veel onduidelijkheid over de effecten van beheer op de habitateisen en ei-afzetlocaties van deze soort. In 2021 is Stichting Bargerveen een onderzoek gestart..


Lees verder 3 augustus 2022   1 maand oud
Habitus vrouw emmermug

Zeven jaar na de ontdekking van de emmermug in 2011 leek de soort alweer uit Nederland verdwenen. Totdat in juli 2021 opnieuw larven van deze mug opdoken in een tuin in Alphen aan de Rijn en op een balkon in Nijmegen. Vooralsnog..


Lees verder 4 juli 2022   2 mnd oud
Grauwe Klauwier in meidoorn

De laatste weken is het teveel aan stikstof in ons milieu weer voorpaginanieuws. Wat betekent dit eigenlijk voor de natuur? Voor vogels bijvoorbeeld. Marijn Nijssen en Joost Vogels, onderzoekers bij Stichting Bargerveen, houden..


Lees verder 17 juni 2022   3 mnd oud

Het aantal populaties van de zadelsprinkhaan is de afgelopen decennia sterk teruggelopen en verschillende van de resterende populaties staan op uitsterven. De oorzaak voor de achteruitgang van deze soort is slecht bekend...


Lees verder 6 juni 2022   3 mnd oud
Voorbeeldexoten LIFE Resilias

Wist u dat dominantie van invasieve exoten te doorbreken en voorkomen is door de veerkracht van ecosystemen te versterken? Deze denk- en werkwijze heet de ecosysteemaanpak. Op de Kennisdag van 23 juni gaan diverse exotenexperts in..


Lees verder 24 mei 2022   4 mnd oud
Onderzoek aan Zwarte specht

Al bijna dertig jaar werkt Stichting Bargerveen aan systeemgericht herstel en beheer van de Nederlandse natuur. In nauwe samenwerking met beheerders wordt ecologische kennis ontwikkeld en vertaald naar de praktijk van beheer en..


Lees verder 3 mei 2022   4 mnd oud
De Japanse duizendknoop maakt gebruik van het beschikbare licht en breidt zich hier snel uit.

Er verschijnen regelmatig zorgwekkende berichten over de negatieve impact van Aziatische duizendknopen. Begrijpelijk, want deze invasieve exoten richten grote schade aan. Onder andere in bos- en natuurgebieden, waar de woekeraars..


Lees verder 1 februari 2022   7 mnd oud
Snoek en zonnebaars

Onder het wateroppervlak van onze wetlands bevinden zich bijzondere biotopen met een geheel eigen dynamiek. Complexe ecosystemen, die door allerlei factoren kwetsbaar kunnen zijn en veerkracht missen. Hierdoor krijgen exoten zoals..


Lees verder 4 januari 2022   8 mnd oud
Gebied waar watercrassula enorm domineert.

We zien het steeds vaker: wetlands die meer op een veld met vetplantjes lijken dan op een poel of ven. De boosdoener is de invasieve exoot watercrassula. Een opmerkelijk sterk, opportunistisch plantje, dat enorm woekert en zowel..


Lees verder 7 december 2021   9 mnd oud

Archief