Natuurberichten

Uitgever: Stichting Bargerveen

Stichting Bargerveen werkt aan duurzaam, systeemgericht herstel, ontwikkeling en behoud van natuur. Wij ontwikkelen ecologische kennis door middel van onderzoek, beheer-experimenten, monitoring en landschapsecologische systeemanalyses (LESA). Deze kennis vertalen we naar de praktijk van beheer en beleid.

Pagina 1 van 11 - 102 Resultaten

Ludwigia grandiflora

Al sinds de Europese verordening voor invasieve exoten per 2015 van kracht is gegaan, staan er twee soorten waterteunisbloemen op de Unielijst. Voor de kleine waterteunisbloem geldt volgens deze verordening een..


Lees verder 13 januari 2023   2 wkn oud
Nachtpauwoog

Hoge stikstofdepositie heeft, naast zichtbare effecten als verruiging en het verdwijnen van bijzondere plantensoorten ook een onzichtbaar effect. De chemische samenstelling van planten verandert, waardoor planteneters én dieren..


Lees verder 6 december 2022   1 maand oud
Bloeischermen Reuzenberenklauw

Op het Natuurplaza Symposium Invasieve Exoten is de 4e Hans Esselink Award uitgereikt aan Niels Eimers. Hij krijgt de prijs voor zijn inspanningen bij het in kaart brengen van al bekende én potentieel nieuwe invasieve exoten. De..


Lees verder 18 november 2022   2 mnd oud

In Nederland worden veengronden van oudsher drooggelegd voor de landbouw. Drooggelegde veenbodems dalen, waarbij veel broeikasgassen vrijkomen. Om dit te beperken moet het veen weer natter worden gemaakt. Stichting Bargerveen..


Lees verder 1 november 2022   2 mnd oud

Invasieve exoten vormen wereldwijd een groot probleem voor de biodiversiteit. Wat is de beste strategie wanneer een soort zich invasief gaat gedragen? Op 2 november promoveert onderzoekster Janneke van der Loop in Nijmegen op haar..


Lees verder 18 oktober 2022   3 mnd oud
Brede geelgerande waterroofkever

De brede geelgerande waterroofkever is de grootste en tevens een van de meest zeldzame en best beschermde soorten waterroofkevers van Europa. In Nederland komt de soort alleen nog voor in enkele vennen in Drenthe. Net als in 2010..


Lees verder 6 september 2022   4 mnd oud
Sleedoornpage

De sleedoornpage is een in Nederland bedreigde vlindersoort. Er is nog veel onduidelijkheid over de effecten van beheer op de habitateisen en ei-afzetlocaties van deze soort. In 2021 is Stichting Bargerveen een onderzoek gestart..


Lees verder 3 augustus 2022   5 mnd oud
Habitus vrouw emmermug

Zeven jaar na de ontdekking van de emmermug in 2011 leek de soort alweer uit Nederland verdwenen. Totdat in juli 2021 opnieuw larven van deze mug opdoken in een tuin in Alphen aan de Rijn en op een balkon in Nijmegen. Vooralsnog..


Lees verder 4 juli 2022   6 mnd oud
Grauwe Klauwier in meidoorn

De laatste weken is het teveel aan stikstof in ons milieu weer voorpaginanieuws. Wat betekent dit eigenlijk voor de natuur? Voor vogels bijvoorbeeld. Marijn Nijssen en Joost Vogels, onderzoekers bij Stichting Bargerveen, houden..


Lees verder 17 juni 2022   7 mnd oud

Het aantal populaties van de zadelsprinkhaan is de afgelopen decennia sterk teruggelopen en verschillende van de resterende populaties staan op uitsterven. De oorzaak voor de achteruitgang van deze soort is slecht bekend...


Lees verder 6 juni 2022   7 mnd oud

Archief