Grutto

Kijk vanaf 1 april mee in het weidevogelparadijs van Murk

Vogelbescherming Nederland
1-APR-2014 - Weidevogelboer Murk Nijdam uit het Friese Wommels laat zien dat het wél kan: een melkveebedrijf combineren met de zorg voor weidevogels. Honderden weidevogels als grutto’s, kieviten en zelfs wulpen verdringen elkaar op zijn kruidenrijke grasland. Vara’s Vroege Vogels gaat tweewekelijks verslag doen van dit voorjaarsspektakel. Vandaag, dinsdag 1 april, maken we kennis met Murk en ‘zijn’ vogels.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland [land] op [publicatiedatum]

Weidevogelboer Murk Nijdam uit het Friese Wommels laat zien dat het wél kan: een melkveebedrijf combineren met de zorg voor weidevogels. Honderden weidevogels als grutto’s, kieviten en zelfs wulpen verdringen elkaar op zijn kruidenrijke grasland. Vara’s Vroege Vogels gaat tweewekelijks verslag doen van dit voorjaarsspektakel. Vandaag, dinsdag 1 april, maken we kennis met Murk en ‘zijn’ vogels.

Deze boer met een groot hart voor de natuur wil iedereen graag mee laten genieten van de baltsende, zingende en broedende weidevogels op zijn land. En van de opgroeiende kuikens straks! Murk: “In 2005 heb ik een stuk weiland onder water gezet en in één jaar tijd verdubbelde het aantal grutto’s. Ik heb nog een stuk onder laten lopen en nu zit mijn land eigenlijk vol: in 2013 broedden er alleen al 132 paar grutto’s!”

Grutto (foto: Jouke Altenburg)

Rijke weide
Door pas laat (na juni) te maaien, het veld niet te betreden en er ‘ruige mest’ (een mengsel van stro en de vaste bestanddelen van koeienpoep) uit te strooien, krijgen kuikens rustig de tijd om groot te worden en is er veel voedsel, zoals grote insecten. Het grasland is er vol bloemen en kruiden. Door de boel lekker nat te houden zijn de regenwormen bovendien makkelijk uit de grond te trekken. Het ideale leefgebied voor weidevogels!

Geniet mee op tv en binnenkort live via de webcams
Vroege Vogels TV doet vanaf 1 april om de twee weken verslag vanuit dit weidevogelparadijs: kijk vanaf vandaag om 19.20 uur op Nederland 2. Binnenkort kan iedereen ook live meekijken op www.redderijkeweide.nl: pal naast het ondergelopen weiland wordt een webcam geplaatst. Elegante kluten, nestelende visdieven en misschien wel vechtende kemphanen; alsof je er pal naast staat!

Teken de petitie
Het gaat dramatisch slecht met de weidevogels in Nederland. De grutto is sinds 1980 met zestig procent afgenomen, de veldleeuwerik is de laatste decennia met maar liefst negentig procent gedaald. Vogelbescherming wil met de campagne ‘Red de Rijke Weide’ bereiken dat er 200.000 hectare bloemrijk grasland in Nederland komt. Land zoals bij Murk, waar vogels alles vinden om hun kuikens groot te brengen. Help mee en teken de petitie op www.redderijkeweide.nl.

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto: Jouke Altenburg, Vogelbescherming Nederland