Natuurberichten

Uitgever: Vogelbescherming Nederland

Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd. Samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Zo dragen we bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld.
Deel deze pagina

Pagina 1 van 80 - 793 Resultaten

Kluut met jong

Noordervroon, vlak boven Westkapelle, is een nat natuurgebied, met duingraslanden, waterpartijen en kleine eilandjes, onder beheer van Staatsbosbeheer. Het afgelopen jaar is het gebied grondig opgeknapt met financiële steun van..


Lees verder 9 augustus 2022   2 dgn oud
Beleef de Lente steenuil

Met 53 eieren, 35 uitgevlogen jongen en talloze bijzondere momenten was de oogst van vijf maanden Beleef de Lente weer indrukwekkend. Eind februari zette Vogelbescherming de camera’s aan. Sindsdien hebben zo’n 1,1 miljoen mensen..


Lees verder 2 augustus 2022   1 week oud
Waterral

Nederland bestond vroeger voor een groot deel uit dikke veenpakketten. Daar is nog maar weinig van over. En wát er over is, ligt vaak droog. Met bodemdaling, droogte en de uitstoot van broeikasgassen tot gevolg. Het roer kan om,..


Lees verder 26 juli 2022   2 wkn oud
Steenuil jongen

Met eigen ogen zien hoe jonge vogels hun ouders leren kennen en een band vormen: de camera’s van 'Beleef de Lente' maken dit wonder mogelijk. Maar de pimpelmeesjes zijn al uitgevlogen en de zeearenden staan ook op het punt. Hoe..


Lees verder 19 juli 2022   3 wkn oud
Dwergstern

Recreatie heeft op veel plaatsen ingrijpende gevolgen voor vogels. Dat blijkt uit een overzicht van alle beschikbare internationale literatuur. De verstoring treft niet alleen individuele vogels maar ook lokale populaties...


Lees verder 12 juli 2022   4 wkn oud
Eenmalig gebruikt!

Met slimme ingrepen je erf natuurrijker maken, dat kan enorm veel betekenen voor vogels. Het Brabantse project ErvenPlus heeft de afgelopen jaren laten zien hoe je door het vergroenen van boerenerven de vogelstand een flinke..


Lees verder 5 juli 2022   1 maand oud
Vogelgriep grote sterns Texel

De vogelgriep, die al enkele weken door broedkolonies van diverse vogelsoorten raast, heeft gezorgd voor massale sterfte onder grote sterns. Verschillende kolonies zijn nu weggevaagd, waaronder die in De Petten op Texel, de..


Lees verder 28 juni 2022   1 maand oud
Dodaars

Het broedseizoen is in volle gang en veel vogels hebben inmiddels jongen. In dit bericht worden een paar indrukwekkende, ontroerende of vieze voorbeelden uitgelicht van de offers die vogelouders in deze periode brengen voor hun..


Lees verder 21 juni 2022   1 maand oud
Koolmees

De stikstofuitstoot moet omlaag, zegt het kabinet, en daardoor is nu het hele land in rep en roer. Snapt u hoe het precies zit met stikstof en wat het probleem eigenlijk is? Is het alleen ongezond voor de natuur, of ook voor..


Lees verder 15 juni 2022   1 maand oud
Eenmalig gebruikt

Melkveehouder Klaas de Lange uit het Overijsselse dorp Nederland heeft vandaag uit handen van Vogelbescherming Nederland de Gouden Grutto ontvangen. De Lange kreeg de prijs vanwege zijn niet-aflatende inspanningen om met zijn..


Lees verder 14 juni 2022   1 maand oud

Archief