Natuurberichten

Uitgever: Vogelbescherming Nederland

Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd. Samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Zo dragen we bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld.

Pagina 1 van 82 - 814 Resultaten

Koolmees zonnebloem

Op 27, 28 en 29 januari gaan we weer tuinvogels tellen tijdens de Nationale Tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland! Dit jaar is het feest: de Tuinvogeltelling bestaat twintig jaar. Dankzij alle tellers heeft..


Lees verder 7 december 2022   2 dgn oud
Herman van Oosten in actie in de Kennemerduinen

De Herman Klompprijs, een prijs voor inspirerend ornithologisch veldonderzoek, is dit jaar uitgereikt aan Herman van Oosten. Dit gebeurde op de Landelijke Dag van Sovon Vogelonderzoek Nederland, de Nederlandse Ornithologische Unie..


Lees verder 29 november 2022   1 week oud
Imkers van Birds, Bees & Business

Vogelbescherming ging een gelukkige verbintenis aan met Cordaid en FairClimateFund om de levens van vogels én van mensen te verbeteren in Burkina Faso. Na vier jaar kan het project Birds, Bees & Business inspirerende resultaten..


Lees verder 29 november 2022   1 week oud
Turdus pilaris. Kramsvogel

Afgelopen weken verlieten grote hoeveelheden vogels ons land, maar we kregen er ook veel weer bij. Doortrekkers als de graspieper waren in september al heel actief, en in Limburg vlogen er half november nog steeds behoorlijke..


Lees verder 22 november 2022   2 wkn oud
Vink meidoorn

Met een heg helpt u vogels echt. Plant hem nu het niet te koud is en vochtig. Hier vindt u tips voor de beste haagplanten voor vogels, tips bij het plaatsen, de beste bodembedekkers voor eronder en wat te doen als u een kleine..


Lees verder 15 november 2022   3 wkn oud
oeverzwaluw

Vogelbescherming startte in 2011 het IJsvogelfonds, mogelijk door de steun van de Nationale Postcode Loterij. Vogelwerkgroepen en andere groene vrijwilligers kunnen bij Vogelbescherming een aanvraag indienen voor lokale, vaak o zo..


Lees verder 9 november 2022   1 maand oud

Aangepast beheer van dijken biedt kansen om natuurwaarden in agrarisch gebied te vergroten. Slaperdijken die tot 1 juli rusten, vormen samen met aangeplant struweel, veilige broed- en foerageergelegenheid voor boerenlandvogels...


Lees verder 3 november 2022   1 maand oud
Koperwiek

Oktober koperwiekenmaand. Nu oktober is afgesloten kunnen we terugkijken op fenomenale herfsttrek van deze lijster uit Scandinavië. ..


Lees verder 1 november 2022   1 maand oud
stedelijk groen - primair

De natuur is ernstig aangetast en staat onder zware druk. Het is daarom goed nieuws dat de Europese Commissie in juni een baanbrekend wetsvoorstel voor natuurherstel heeft gepresenteerd. De Nederlandse regering en de Tweede Kamer..


Lees verder 31 oktober 2022   1 maand oud
Houtsnip

In deze tijd van het jaar is de kans groter dan ooit dat u een houtsnip ziet. Dat is natuurlijk bijzonder, maar soms ook droevig, want houtsnippen kunnen behoorlijk onhandig doen als ze onderweg zijn...


Lees verder 25 oktober 2022   1 maand oud

Archief