Natuurberichten

Uitgever: Vogelbescherming Nederland

Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd. Samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Zo dragen we bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld.
Deel deze pagina

Pagina 1 van 77 - 761 Resultaten

Hoe kun je als vrijwilligersorganisatie invloed uitoefenen op het beleid van jouw gemeente? Sander Elzerman heeft daar veel ervaring mee. Als lid van de Natuurvereniging Eiland IJsselmonde heeft hij veel contact met de gemeente..


Lees verder 18 januari 2022   6 dgn oud
Pestvogel

Tienduizenden gaaien trokken afgelopen herfst ons land binnen op zoek naar voedsel. Dat gebeurt zo eens in de acht jaar en we worden er meestal niet warm of koud van. Zeldzamer zijn pestvogel-invasies. Maar áls de pestvogels..


Lees verder 11 januari 2022   1 week oud
Winterkoning

Winterkoningen zijn wél koning van de vogels, maar helemaal geen koning van de winter. Sterker nog, door de verwachte kou dit jaar kunnen ze massaal doodgaan. Gelukkig volgt na zo'n strenge winter een ware bevolkingsexplosie van..


Lees verder 4 januari 2022   2 wkn oud
Sitta europaea. Boomklever

De Nationale Tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland staat weer voor de deur. Op 28, 29 en 30 januari telt heel Nederland alle vogels in de tuin of op het balkon. Alvast warmlopen? Via de webcam kunt u elke dag live..


Lees verder 29 december 2021   3 wkn oud

De blauwe kiekendief en de velduil horen bij de Wadden. Echter zijn hun karakteristieke vliegbeeld en foerageergedrag daar tegenwoordig steeds minder te aanschouwen, want het gaat slecht met deze (vooral muizenetende) roofvogels...


Lees verder 24 december 2021   1 maand oud

Echt iedereen kent de merel, één van meest algemene broedvogels van ons land. Iedere tuin met een gazon en een paar struiken of bomen is al eens door merels bezocht. Een alledaagse vogels dus, maar met onverwachte kanten. ..


Lees verder 21 december 2021   1 maand oud
Limosa limosa. Grutto

Vandaag presenteerde de Algemene Rekenkamer haar rapport over het weidevogelbeleid in Nederland. De harde conclusie: de aanpak van de overheid werkt niet. Sinds 2001 is het bedrag dat aan agrarisch natuurbeheer is besteed..


Lees verder 15 december 2021   1 maand oud
Jan-van-gent

De Bruine Bank in de Noordzee is definitief aangewezen als Natura 2000-gebied voor zeevogels. Daarmee is dit belangrijke rust- en voedselgebied voor alken, zeekoeten en nog vele andere vogelsoorten veiliggesteld voor de toekomst...


Lees verder 9 december 2021   1 maand oud
Aalscholver

Onlangs lag de aalscholver opnieuw onder vuur, dit keer in het Europees Parlement. Er zouden teveel aalscholvers zijn, die door sterke toename van het aantal een bedreiging vormen voor de commerciële visserij. Onderzoeksresultaten..


Lees verder 7 december 2021   1 maand oud
Herman Litjens

Herman Litjens werkt zijn hele leven al in het groen. Eerst voor de Limburgse gemeente Beesel in de buitendienst, later binnen als beleidsmedewerker. Nu zijn pensioen nadert, krijgt hij meer tijd voor zijn tuinvogelconsulentschap...


Lees verder 1 december 2021   1 maand oud

Archief