Natuurberichten

Uitgever: Vogelbescherming Nederland

Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd. Samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Zo dragen we bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld.

Pagina 1 van 84 - 833 Resultaten

Piet Spoorenberg van Vogelbescherming en Catharinus Wierda van Frykse.

Kaasmaker de Fryske en Vogelbescherming Nederland gaan samenwerken om meer vogelvriendelijke zuivel in de supermarkt te krijgen. Samen willen ze ervoor zorgen dat meer zuivelproducenten vogelvriendelijk aanbod ontwikkelen en dat..


Lees verder 21 maart 2023   1 dag oud
Grauwe klauwier

Het gaat al lange tijd niet goed met de Nederlandse natuur. Door verdroging, vervuiling en vermesting staan de leefgebieden van dieren en planten en op termijn van de mens onder grote druk. De biodiversiteit holt achteruit. Zo..


Lees verder 14 maart 2023   1 week oud
Roodborst

Maai uw gras minder vaak. Dat bespaart tijd én u maakt een groot verschil voor de natuur in uw tuin...


Lees verder 7 maart 2023   2 wkn oud
Steenuil

De camera’s van Beleef de Lente van Vogelbescherming Nederland zijn weer aan! Iedereen kan weer meekijken bij de bosuil die al op haar ei zit. Ook de publiekslievelingen steenuil, ooievaar, slechtvalk, kerkuil en zeearend laten..


Lees verder 28 februari 2023   3 wkn oud
droogte - primair

Op 15 maart mogen we weer naar de stembus. Ditmaal voor de provincies en de waterschappen. Er staat deze verkiezingen veel op het spel voor de natuur, het klimaat en de landbouw. Voor Natuurmonumenten, de Natuur en..


Lees verder 27 februari 2023   3 wkn oud
Rottumeroog

Waarom weten de meesten van ons niks over de natuur van vóór onze jongste jaren? Dat verschijnsel wordt shifting baseline syndrome genoemd. Voormalig hoofd Bescherming van Vogelbescherming Marc Argeloo promoveerde op het thema en..


Lees verder 22 februari 2023   1 maand oud
Nieuwe klimaatbuffer en otter habitat Onlanden

Vogels kunnen profiteren van een nieuw principe in de Nederlandse ruimtelijke ordening. Water en bodem worden leidend bij de inrichting van ons landschap. Concreet zou dat betekenen dat de overheid eerst kijkt waar een gebied..


Lees verder 21 februari 2023   1 maand oud
Prunella modularis. Heggenmus

De hele winter heeft de heggenmus zijn verborgen bestaan geleid, langs de randen van de tuin, onder stuiken en in heggen. Maar nu schittert de zon en de heggenmus zingt! Een haastig, helder, kwetterend lied. Een lied dat een..


Lees verder 14 februari 2023   1 maand oud
Acrocephalus arundinaceus. Grote karekiet

De populatie van de zeldzame grote karekiet in Nederland deed het in 2022 iets minder na enkele jaren gestage groei. Toch is er sinds 2016 gemiddeld wel een licht stijgende populatietrend van 5 procent te zien. Dit blijkt uit het..


Lees verder 8 februari 2023   1 maand oud
Groenling

De deelname aan de twintigste editie van de Nationale Tuinvogeltelling was ook dit jaar weer enorm. Bijna 140.000 mensen telden afgelopen weekend meer dan 2 miljoen vogels! Vogelbescherming was dit jaar vooral benieuwd hoe de..


Lees verder 1 februari 2023   1 maand oud

Archief