Natuurberichten

Uitgever: Vogelbescherming Nederland

Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd. Samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Zo dragen we bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld.
Deel deze pagina

Pagina 1 van 71 - 702 Resultaten

De kwaliteit van de beschermde natuurgebieden in Nederland moet omhoog. Daarvoor gaan vijf provincies, twee ministeries, verschillende natuur- en landbouworganisaties en de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel samenwerken...


Lees verder 14 januari 2021   1 week oud

Onlangs promoveerde gedragsecoloog Eva Kok aan de Rijksuniversiteit Groningen op haar onderzoek naar kanoeten. Ze richtte zich hierbij vooral op de ontwikkeling van individuele migratie-routines. Ofwel: hoe vliegt een kanoet elk..


Lees verder 6 januari 2021   2 wkn oud

De feestdagen gaan er dit jaar heel anders uitzien door alle coronamaatregelen. Gelukkig mogen we nog wel de natuur in om vogels te kijken. Bij het vinden van leuke vogelgebieden om tijdens de feestdagen te bezoeken, biedt..


Lees verder 29 december 2020   3 wkn oud

De meest populaire tuinvogel is misschien wel de roodborst. Die populariteit hebben de vogels voor een belangrijk deel te danken aan hun uiterlijk en de zoetgevooisde zang die ze voortbrengen. Hun vaak tamme gedrag zal daar zeker..


Lees verder 22 december 2020   1 maand oud

Als het gaat om de toestand van de grutto in Nederland komen we superlatieven te kort om de zorgwekkende situatie te beschrijven. 'Desastreus' is een groot woord, maar geeft precies aan hoe het broedseizoen van onze nationale..


Lees verder 14 december 2020   1 maand oud

De tapuit in Nederland heeft enkele succesvolle broedseizoenen achter de rug. Dit is goed nieuws, want de aantallen tapuiten nemen al decennia af en deze trend lijkt nu gestopt. Stabiele zomers, met droogte en warmte gedurende het..


Lees verder 8 december 2020   1 maand oud

Vogelbescherming Nederland heeft uit handen van directeur Fred Wouters de Gouden Lepelaar uitgereikt aan Liesbeth Portheine voor haar beschermingswerk voor de lammergier. De Gouden Lepelaar wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand..


Lees verder 24 november 2020   1 maand oud

De weidevogelstand in Nederland gaat zó hard achteruit dat Nederland aankoerst op lege weilanden zonder weidevogels. De grutto, onze nationale vogel, dreigt uit ons land te verdwijnen. Overheden, Rijk en provincie moeten nu aan de..


Lees verder 20 november 2020   2 mnd oud

Goed voor dieren ín de stad zorgen is belangrijk, alleen al uit het oogpunt van plaagdierbestrijding. Maar om mensen te interesseren voor een groene stad, zijn ook andere argumenten nodig. Milieufilosoof Glenn Deliège is er vast..


Lees verder 17 november 2020   2 mnd oud

Een stille lente in het boerenland. Geen kievit te zien, geen veldleeuwerik te horen. Dit schrikbeeld dreigt niet alleen, maar is nú reeds het geval in grote delen van ons agrarische gebied. Dit blijkt uit de recent verschenen..


Lees verder 10 november 2020   2 mnd oud

Archief

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen?
Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen