Mossel
www.saxifraga.nl

Veel mosselzaad in de Waddenzee

Programma naar een Rijke Waddenzee
19-JUL-2016 - In de Waddenzee ligt er een ongekend grote hoeveelheid mosselzaad op de bodem. Sommige garnalenvissers lopen zelf ‘vast’ doordat hun netten vollopen. En voor veel Wadvogels is de ongekende rijkdom een variant op tafeltje-dekje.

Dit constateert Nico Laros van de Waddenunit. De Waddenunit monitort voor het Ministerie van Economische Zaken de hoeveelheden mosselzaad en bekijkt ook de kwaliteit. De gegevens worden ondermeer gebruikt voor het afstemmen van het beheer in de Waddenzee. Hoewel nog niet alle locaties zijn gezien, durft Laros nu al te spreken van een enorme hoeveelheid mosselzaad.

Daarmee kan er volgens Laros gelijk een streep  door een aantal volkswijsheden. Zo komt er na een strenge winter (pas) een goede mosselzaadval. En de tweede wijsheid luidt: Mosselzaad dat voor de langste dag wordt geboren, doet het niet en gaat dood. 'Nou dat gaat dus nu niet op,' zegt Laros. 'We hebben een zachte winter gehad en voor de langste dag is er een behoorlijke hoeveelheid mosselzaad gevallen.'

Garnalenvissers in de problemen

MosselbankDe laatste weken beginnen de garnalenvissers zelfs behoorlijk last te krijgen van zeer fijn mosselzaad in de netten, zo vertelde Laros. Zaten er eerst trosjes in de sleeplappen, afgelopen week zijn er vissers is het mosselzaad “vastgelopen”, waarbij de netten soms zo zwaar zijn dat ze moeten worden kapotgesneden om het zaad te lozen.

Veel moselzaadbanken

Mosselzaadbanken zijn nu ondermeer ontstaan in de diepe geulen van het Stenengat bij Den Oever naar het Zuiderzwin, in de Scheer, op Texelstroom aan de rode en groene kant, Doove Balg, Blauwe slenk, Westmeep, Noordoostmeep Vlieree en zelfs in de Vlielanderbalg.

Voor de vogels in de Waddenzee is dit heel goed nieuws. 'Droogvallend mosselzaad is voor meeuwen en steltlopers tafeltje-dekje! Toppers en eidereenden kunnen er ook gewoon naar duiken.'

Ook op de droogvallende banken van het Lange Zand, Zuidmeep, Balgzand en Mosselgaatje zijn reeds nieuwe banken gevonden. De komende weken zullen vast meer locaties met mosselzaad ontdekt worden, zo verwacht Laros.

De grootte van het mosselzaad bedraagt 2400 tot 5000 mosselzaadjes in een groenteblikje van 880 milliliter. Als er 40 mosselen in een busje passen, zijn het consumptiemosselen, ze moeten nog even groeien dus.

Hoe ontstaat nu zo’n massale zaadval?

De Waddenunit heeft dit jaar wekelijks de hoeveelheid mossellarven in het water gemeten, soms zitten er 200 larven, maar soms ook 16.000 in een liter zeewater. Deze mossellarven zweven enkele weken in de waterkolom. Als tijdens zo’n piekperiode de omstandigheden goed zijn (temperatuur, zonlicht, voedselaanbod, weinig garnalen die de larven opeten etcetera) dan ontstaat een goede zaadval.

Hoe het mosselzaad zich de komende weken gaat ontwikkelen is nog een vraag, maar de eerste indruk is een positieve impuls voor de mosselsector. Ook voor de garnalenvissers is er op termijn goed nieuws, want als er eenmaal “vrije lijntjes” langs het mosselzaad zijn gevonden, worden er meestal veel garnalen gevangen!

Tekst: Programma naar een Rijke Waddenzee
Foto's: Peter Meininger, Saxifraga; Ron Offermans, Natuurmonumenten